Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

20‑11‑2019 08:57:49

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 19.11.2019 r.-26.11.2019 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

- Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

22‑10‑2019 13:50:58

 Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach od 22.10.2019r. do 28.10.2019r. w sprawie:

-projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Łazy

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Niegowonice

23‑07‑2019 13:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wiesiółka

19‑02‑2019 13:19:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2019.

22‑01‑2019 13:57:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z organami pozarządowymi

11‑10‑2018 09:11:19

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwał w sprawie:

1) zmiany statutu Gminy Łazy,
2) zawarcia przez Gminę Łazy porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,
3) utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.

Czas trwania konsultacji: od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Karolina Wystrychowska
email: kwystrychowska@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2019 09:07:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive