AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

15‑06‑2021 10:34:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOS.420.13.2021.JŻ.1 z 10 czerwca 2021

14‑06‑2021 17:18:52
Data zamieszczenia: 14.06.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT

23‑03‑2021 08:49:33

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łazach

Szanowni  Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci są zobowiązani do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Korespondencję do Urzędu można przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno- podawczego od strony ul. Traugutta 15. Jednocześnie informujemy, że korespondencja tradycyjna otrzymywana od Państwa poddawana jest 24 godzinnej kwarantannie.

 

   Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

14‑06‑2021 16:22:21

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OBWIESZCZENIE
09‑06‑2021 13:26:03

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

09‑06‑2021 09:42:59

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku,  godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się Sesja Rady Miejskiej  w Łazach

Porządek obrad sesji wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑06‑2021 09:16:44

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, o następujących posiedzeniach

Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

W dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 

Porządek obrad:

1.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok”.

2.Sprawozdanie z realizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za rok 2020.

4.Sprawy bieżące.

W dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Porządek obrad:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2.Sprawy bieżące.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w posiedzeniach za pomocą środków porozumiewania się na odległość(zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

02‑06‑2021 14:27:23

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 czerwca o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie informacyjne
o zasadach Programu „Czyste Powietrze” w formie online dla mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie będzie prowadzone przy pomocy aplikacji MS Teams.

W spotkaniu można uczestniczyć przy użyciu laptopa, komputera, tabletu bądź smartphone z dostępem do Internetu i sprawnymi głośnikami. Link do spotkania znajduje się poniżej i będzie aktywny 15 minut przed spotkaniem. Po kliknięciu w link system umożliwi uruchomienie spotkania w przeglądarce, lub poprosi o pobranie aplikacji MS Teams w celu uruchomienia spotkania.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rz6p3

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020 KM.5

01‑06‑2021 10:54:56
Dnia 01.06.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 19 maja 2021 r.

28‑05‑2021 12:36:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 387 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 10:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie