AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

21‑02‑2024 14:47:03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15:

 

W dniu 26.02.2024 r. godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach

 

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopinowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2.Sprawy bieżące.

 

W dniu 28.02.2024 r. godz. 13.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/  Dariusz Tabas

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑02‑2024 11:38:56
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujacych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach:
  • w dniu 19 lutego 2024 r. godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego gminy.
  • w dniu 20 lutego 2024 r. godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3 odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej pod wzgledem działalności za 2023 rok.
 

  Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

12‑02‑2024 17:15:45
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie złożonego wniosku na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 377/80 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 7A oraz 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr geodezyjny 377/86 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 9B.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz

05‑02‑2024 13:05:42
Wykaz działek do sprzedaży
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑02‑2024 12:41:20

Burmistrz Łaz ogłasza naboru wniosków o zawarcie  umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach TBS

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać na piśmie w terminie od dnia 5 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.  w Urzędzie Miejskim w Łazach - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach pok. 22A.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

01‑02‑2024 08:03:03

Obwieszczenie dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji                                       o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” w Wysokiej przy ul. Fabrycznej 1.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

31‑01‑2024 13:06:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

24‑01‑2024 10:37:17
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 29 stycznia 2024 r. godz. 15.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15 :

Porządek obrad:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach,      ul. Traugutta 15  odbędzie się sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

23‑01‑2024 10:21:58
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 -7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 4+420 w m. Niegowonice  w Gminie Łazy, powiat zawierciański i m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 15:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie