AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Znak sprawy: DLI-II.7620.23.2020.PMJ.15.

16‑09‑2021 13:53:13
Dnia 16.09.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.13.2021.JŻ 15 z 10 września 2021 r.

14‑09‑2021 14:25:14
Dnia 14.09.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE

14‑09‑2021 13:07:23

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.5 w sprawie przedsięwzięcia pn. " Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

14‑09‑2021 11:52:49
Wykaz do sprzedaży
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

14‑09‑2021 09:51:31

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”,  realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2022

09‑09‑2021 12:20:15
Więcej informacji TUTAJ
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑09‑2021 10:07:10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 15.09.2021 r. godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopiniowanie sprzedaży w drodze przetargowej lokalu użytkowego nr A położonego w Łazach przy ul. Spółdzielczej 8.

2.Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

3.Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.13.2021.JŻ z 2 września 2021 r.

06‑09‑2021 17:16:06
Dnia 06.09.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020 KM..15

30‑08‑2021 17:05:11
Dnia 30.08.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

30‑08‑2021 15:25:41

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

 

Więcj informacji na stronie - tutaj

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 423 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 43
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 13:57:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie