OGŁOSZENIE dot. posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji


STRONA ARCHIWALNA BIP - kliknij tutaj

Strona archiwalna BIP zawiera informacje publikowane do dnia 25.05.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

18‑07‑2019 10:39:24

     Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 24 lipca 2019 r,  godz.12.00    w sali narad tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju  i Promocji.

Porządek posiedzenia:                                                            

  1. Odwodnienie terenu wzdłuż  ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach ( na wysokości garaży na  osiedlu Podlesie ).
  2. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.03.2011 r.
  3. Sprawy bieżące i różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja

12‑07‑2019 09:13:17
Decyzja Ministra Środowiska z dnia 02.07.2019 r zatwierdzająca Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu "Zawiercie 3".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Starosty Zawierciańskiego

10‑07‑2019 09:31:49
Zawiadomienie Starosty Zawierciańskiego o okazaniu projektu scalenia gruntów wsi Wysoka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

09‑07‑2019 11:17:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

01‑07‑2019 15:04:17

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

01‑07‑2019 12:40:25
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

14‑06‑2019 09:38:37

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019r. Urząd Miejski w Łazach będzie nieczynny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

13‑06‑2019 12:41:32
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:
" Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu drogi DW 796 w km 3+435 w m. Turza"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑06‑2019 16:48:44

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 13.06.2019 r. po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

 

Porządek posiedzenia:   

1. Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi” za 2018 rok.

3. Informacja na temat prac remontowych planowanych na okres wakacji w placówkach oświatowych.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2018 rok.

5. Sprawy bieżące i różne.

                    

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Rokitnie Szklacheckim w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 25.06.2019r

05‑06‑2019 10:55:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 125 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 10:42:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie