AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

01‑12‑2021 13:10:43

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się   Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/  Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑12‑2021 11:19:18

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.             

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑12‑2021 11:14:12

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 06 grudnia 2021 roku, godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się posiedzenie czterech komisji Rady Miejskiej w Łazach: Komisja Budżetowa, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju i Promocji, Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
 2. Sprawy różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

24‑11‑2021 13:40:05

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Jesionowej 8 w Łazach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

24‑11‑2021 10:23:19

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 29.11.2021 r. o godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Spółdzielcza 2, odbędzie się współne posiedzenie komisji Rady MIejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022 oraz projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.

2. Sprawy różne.

                             Przewodnicząca

Rady MIejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

                                    

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑11‑2021 08:49:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑11‑2021 14:29:30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się   Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

 

 

                                                                                                                                   Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑11‑2021 14:19:46

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 22 listopada 2021 roku, godz. 14.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2020/2021 na podstawie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy.

 2.Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy w roku 2020 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu do pracy asystentów rodziny – OPS Łazy.

4.  Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2020 roku.

5. Sprawy różne.

- w dniu 22 listopada 2021 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy bieżące  i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                       Wiceprzewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                        /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

16‑11‑2021 12:06:40

Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji nr 26/2010/p z dnia 12 maja 2010 r na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części 3 złóż Zn-Pb: " Zawiercie I", "Zawiercie II" i Rodaki -Rokitno Szlacheckie", położonym w granicach gminy Łazy i Ogrodzieniec, w powiecie zawierciańskim w woj. śląskim.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

16‑11‑2021 08:16:50

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca uwagę na potrzebę ochrony jeży i na skutki jakie wywołuje jesienne grabienie liści.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 455 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 46
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2021 13:12:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie