AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OBWIESZCZENIE

02‑11‑2021 10:41:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

27‑10‑2021 13:10:32

Gmina Łazy informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych jest nieczynny w dniu 30.10.2021r.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie 32 6729422 wew. 117,138, 159

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

26‑10‑2021 10:13:31

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.13.2021.JŻ.18 z 22 października 2021

25‑10‑2021 13:12:16
Dnia 25.10.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

21‑10‑2021 12:34:05

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7820.74.2020 z dnia 19.10.2021 r. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)  - od km 105+836 do km 122+500"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

21‑10‑2021 08:30:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑10‑2021 10:31:18

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 27 października 2021 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

 

  Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

19‑10‑2021 10:22:54

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 20 października 2021 roku, godz 11.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach,                 

   ul. Traugutta 15,  odbędzie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .

 Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie petycji z dnia 10.09.2021r.

- w dniu 25 października 2021 roku, godz. 14.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,                  

  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad:

 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łazy.
 2. Omówienie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 3. Informacja dotycząca oznakowania dróg oraz dojść do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

- w dniu 25 października 2021 roku, godz. 15.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,                  

  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy bieżące.
                                                                                  

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

                 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑10‑2021 11:09:26

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji nr 26/2010/p z dnia 12 maja 2010 r. wydanej przez Ministra Środowiska na rzecz Rathdowney Polska Sp. z o.o., na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części 3 złóż Zn-Pb: „Zawiercie I”, „Zawiercie II” i „Rodaki-Rokitno Szlacheckie”, położonym w granicach gmin Łazy i Ogrodzieniec, w powiecie zawierciańskim w woj. śląskim.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 470 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 47
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2022 08:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie