AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Obwieszczenie

06‑02‑2023 16:03:11
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 3 lutego 2023r dotycząca okazania projektu scalenia wsi Turza gmina Łazy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2023 15:41:00
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2023 13:28:34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju  i Promocji  Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 09 lutego 2023 roku,  godz. 14.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Spółdzielcza 2.

Porządek obrad:                                                                                                                        

1. Zimowe utrzymanie dróg.

2. Funkcjonowanie Klubu "Senior+".

3. Prowadzenie świetlicy środowiskowej po zakończeniu projektu.

4. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas     

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie- wykaz nieruchomości

24‑01‑2023 09:15:13

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑01‑2023 12:02:30
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. (obowiązuje od stycznia 2023 r.).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

18‑01‑2023 14:40:21
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.  

2.Sprawy różne.      

                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

18‑01‑2023 14:35:34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 25 styczna 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑01‑2023 15:19:15

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o  następujących spotkaniach Radnych Rady Miejskiej w Łazach:

- spotkanie informacyjne, które odbędzie się  w dniu 16 stycznia 2023 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15, dotyczące budowy mieszkań na terenie Łaz przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Chorzowie.

- spotkanie informacyjne, które odbędzie się  w dniu 17 stycznia 2023 roku, godz. 14.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15, dotyczące prezentacji projektu Strategii Gminy Łazy na lata 2022-2030.

        

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑01‑2023 13:28:58
Nabór wniosków na demontaż i utylizację azbestu w 2023r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

09‑01‑2023 08:32:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 roku, godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

1. Omówienie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.           

                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie