AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

02‑03‑2022 14:10:22
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr: IFXIII.7820.74.2020 z dnia 01.03.2022r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie  (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑03‑2022 08:02:55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o  posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łazach  w dniu 2 marca  2022 roku, godz. 12.30 w budynku przy ul. Pocztowej 14 w Łazach. 

Porządek obrad:

 1. Kontrola Wydziału Gospodarki Komunalnej, lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach w zakresie wycinki drzew na terenie Gminy Łazy, a w szczególności planowanej wycinki drzew na osiedlu Trójkąt w Łazach.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

21‑02‑2022 09:14:54

PGL LP Nadleśnictwo Siewierz w ramach powiększania zasobów leśnych podejmuje działania w zakresie odkupu gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia. Więcej informacji, dotyczących niezbędnych dokumentów i warunków zakupu na stronie internetowej https://siewierz.katowice.lasy.gov.pl/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑02‑2022 08:25:20
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie indywidualnych spotkań z uczestnikami scalenia gruntów wsi TURZA
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

16‑02‑2022 14:46:28

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 23.02.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach. Materiały do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

16‑02‑2022 14:33:44

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 21 lutego 2022 roku, godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami.
 2. Sprawy różne.

- w dniu 21 lutego 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.            

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania).                                                                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

15‑02‑2022 14:15:29
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 14.02.2022r.  w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP realizowana w ramach zadania: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w m.Trzebyczka”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑02‑2022 13:09:52

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 04 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑02‑2022 12:39:29
Uchwała Nr XLIV/448/22 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 13:12:39

Zarządzenie 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w terminie do 31.03.2022 r. na terenie Leśnictw: Mitręga, Winowna, Rudniki i Łosień.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 520 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 52
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2022 16:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie