AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Ogłoszenie

22‑03‑2021 10:38:43
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego uchwalony Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w 2021 roku.

17‑03‑2021 11:16:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrona Środowiska znak DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020.KM.1

16‑03‑2021 13:13:50
Dnia 16.03.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

08‑03‑2021 11:07:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku gospodarczego do chowu drobiu w miejscowości Niegowonice”,  realizowanego na działkach nr: 8250, 8251, 8253, obręb Niegowonice.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑02‑2021 12:57:15

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑02‑2021 12:06:27
Obwieszczenie dla uczestników scalenia
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑02‑2021 09:37:34

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 22 lutego 2021 roku, godz. 15.00 wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach, które odbędzie się  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy bieżące i różne.

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑02‑2021 09:34:26

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 24 lutego 2021 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

15‑02‑2021 16:00:54

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

15‑02‑2021 14:33:30

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 4 lutego 2021 r. znak GL.RUZ.4210.263m.2020.AK

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 387 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 10:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie