Aktualności


STRONA ARCHIWALNA BIP - kliknij tutaj

Strona archiwalna BIP zawiera informacje publikowane do dnia 25.05.2018r.

 

Ogłoszenie dotyczące posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

20‑02‑2019 13:57:14

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców miasta i gminy Łazy, że w dniu 25 lutego 2019 r. godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. 2.Sprawy bieżące.

 

        Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑02‑2019 15:11:44

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 04 marca 2019r. do 15 marca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Łazach w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach w pokoju nr 22 w godzinach:

- w poniedziałek w godz.7:30–16:30,

- od wtorku do czwartku w godz.7:30-14:30,

- w piątek w godz.7:30-12:30.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dot. posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

14‑02‑2019 12:39:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym i do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łazy

11‑02‑2019 12:39:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacja na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

11‑02‑2019 07:26:02

Urząd Miejski w Łazach informuje mieszkańców Gminy Łazy, że zamierza pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób fizycznych na zdjęcie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji z budynków położonych na terenie Gminy Łazy oraz zbieranie, transport  i utylizację wyrobów azbestowych zdemontowanych i zalegających na posesjach

Termin naboru wniosków od 08.02.2019 r do 01.03.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

07‑02‑2019 15:04:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2019 12:10:11

Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 16:00:02

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu  06.02.2019 r. o  godz. 14.00 w sali narad tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji.

Porządek posiedzenia:
-----------------------------                                                               

  1. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą  Nr  VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 roku.
  2. Stan wdrażania realizacji projektu dot. przebudowy budynku KTS w Łazach.
  3. Sprawy bieżące i różne.

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 15:50:45

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Pocztowa 14 odbędzie  się  kontrola  Komisji   Rewizyjnej  Rady  Miejskiej   w  Łazach  dot. zimowego utrzymania dróg gminnych 2018/2019.

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 104 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2019 14:19:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie