AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

15‑07‑2021 13:10:41
Informujemy, że w związku z przygotowaniem do realizacji zadania - dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w dni nauki szkolnej/przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022, rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Łazy, którzy zamierzają skorzystać z tej formy pomocy proszeni są o złożenie do Urzędu Miejskiego w Łazach wniosku w terminie do 16 sierpnia 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE

15‑07‑2021 14:59:17
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021 dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

14‑07‑2021 13:04:38

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 3 w Łazach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

14‑07‑2021 08:34:20

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”,  realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑06‑2021 09:46:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 16 czerwca 2021

22‑06‑2021 10:46:39
Dnia 22.06.2021
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ

21‑06‑2021 08:09:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑06‑2021 10:34:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOS.420.13.2021.JŻ.1 z 10 czerwca 2021

14‑06‑2021 17:18:52
Data zamieszczenia: 14.06.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

14‑06‑2021 16:22:21

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 423 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 43
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 13:57:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie