AKTUALNOŚCI


Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

30‑11‑2020 10:35:26
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

26‑11‑2020 09:21:40

Posiedzenie zostało odwołane

 

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że w  dniu  30.11.2020 r.  godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach  odbędzie  się   posiedzenie   Komisji Budżetowej Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

-------------------------------      

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
 2. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2021 rok
 3. Sprawy bieżące.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

24‑11‑2020 11:29:56

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w   dniu  26.11.2020 r.  godz. 11.00  w  Miejskim   Ośrodku  Kultury w   Łazach    odbędzie   się   posiedzenie  Komisji  Rozwoju i Promocji.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku KTS w Łazach”.
 3. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Łazy.
 4. Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach w 2021 roku.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

19‑11‑2020 11:28:14

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 26 listopada 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                            /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

19‑11‑2020 11:23:40

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że w  dniu  23.11.2020 r.  godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach  odbędzie  się   wspólne posiedzenie   Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:      

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
 2. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2021 rok.
 3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 4. Sprawy bieżące i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2020

13‑11‑2020 10:55:24
DNIA 13.11.2020R.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2020 r. - obowiązuje od 1 listopada 2020 r.

02‑11‑2020 14:58:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

29‑10‑2020 10:27:42
Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu, o obowiązku zgłaszania faktu posiadania drobiu/ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

27‑10‑2020 14:57:06
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 19.10.2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑10‑2020 15:12:41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 października 2020r. znak GL.RUZ.4210.164m.2020.AK o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciagu drogi krajowej nr 78 od. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 354 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 36
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2021 12:57:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie