AKTUALNOŚCI


W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

Obwieszczenie

26‑08‑2020 13:40:27
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑08‑2020 13:38:30
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑08‑2020 14:00:22
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 05.08.2020 r. dotyczące zadania pn „Rozbiórka mostu istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu DW 796 w km3+435 w m. Turza"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑08‑2020 13:56:31
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 05.08.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym  „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dotyczące Sesji Rady Miejskiej w Łazach

18‑08‑2020 11:53:25

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                           /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dot.wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

18‑08‑2020 11:45:32

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że w  dniu  24.08.2020 r.  godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   wspólne posiedzenie   Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

 

 

Tematyka posiedzenia:

-------------------------------        

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

 

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

14‑08‑2020 14:18:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780-7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie" na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza oraz m. Niegowonice Gmina Łazy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

07‑08‑2020 08:18:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

06‑08‑2020 15:17:14
Dnia 06.08.2020
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące możliwości przejęcia przejazdu kolejowego w Chruszczobrodzie w użytkowanie jako przejazdu kategorii F użytku niepublicznego.

05‑08‑2020 15:12:01

Dnia 05.08.2020r.

Ogłoszenie PKP PLK

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 327 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 15:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie