AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

15‑02‑2022 14:15:29
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 14.02.2022r.  w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP realizowana w ramach zadania: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w m.Trzebyczka”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑02‑2022 13:09:52

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 04 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑02‑2022 12:39:29
Uchwała Nr XLIV/448/22 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 13:12:39

Zarządzenie 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w terminie do 31.03.2022 r. na terenie Leśnictw: Mitręga, Winowna, Rudniki i Łosień.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 13:09:18
Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 08:01:33

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 14.02.2022 r. godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozbudowy wodociągu położonego w Niegowonicach  przy ul. Dębina.
  2. Omówienie pisma  mieszkańca Grabowej w sprawie odszkodowania.
  3. Rozpatrzenie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w  Białymstoku z dnia 21.12.2021 r. wraz z uzupełnieniem do petycji  z dnia 12.01.2022 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2022 14:03:05

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  ” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” , których inwestorem jest firma NOKTIS z m. Wysoka.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

28‑01‑2022 12:56:18
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", na działkach nr 6866, 6867 obręb Niegowonice.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

27‑01‑2022 11:40:15
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr: IFXIII.747.31.2021  z dnia 20-01-2022r. w sprawie "Modernizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice - Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice-Borowe Pole - odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok.6120m"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

27‑01‑2022 11:40:32
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 534 Numer strony: 4  5  6  7  8  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 08:50:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie