Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

22‑03‑2022 12:09:03
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 23.03.2022 r. - 29.03.2022 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na lata 2022-2025".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

14‑03‑2022 09:18:54
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 14.03.2022 r. – 21.03.2022 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2022 roku 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

16‑02‑2022 14:06:08

Burmistrz Łaz ogłasza konsultacje społeczne w dniach 16-21.02.2022r. w zakresie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do handlu w piątki i soboty przez rolników oraz regulaminu prowadzenia tego handlu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

03‑12‑2021 08:56:49
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 3.12.2021 r.-9.12.2021 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2022".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

22‑11‑2021 07:44:00

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Gabriela Narutowicza, Stanisława Okrzei i ulicach sąsiednich w Łazach.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych propozycji i rozwiązań zawartych w niniejszym dokumencie.

Konsultacje są prowadzone w formie umieszczenia projektu zmiany organizacji ruchu
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" oraz w gazecie Echa Łaz. Opinie do projektu można składać od dnia 22.11.2021 r. do dnia 22.12.2021r. do godz. 15.30 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15, adres e-mail: um@lazy.pl.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Burmistrz Łaz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

18‑11‑2021 12:25:38

Burmistrz Łaz zarządza konsultacje społeczne w dniach 18.11.2021r. do 23.11.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2020-2024”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

17‑11‑2021 09:06:46
 Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie  konsultacji w dniach 17.11.2021 r. - 22.11.2021 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie  „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na lata 2021 - 2027".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

10‑11‑2021 14:29:06
Burmistrz Łaz zarządza konsultacje społeczne w dniach  10.11.2021r. do 19.11.2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy ulicy Podmiejska w miejscowości Wysoka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑10‑2021 11:16:58
Burmistrz Łaz zarządza konsultacje społeczne w dniach  20.10.2021r. do 26.10.2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

19‑10‑2021 08:49:46
Burmistrz Łaz zarządza konsultacje społeczne w dniach  18.10.2021r. do 26.10.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Hutki Kanki
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Karolina Wystrychowska
email: kwystrychowska@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2022 12:15:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie