Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

18‑08‑2021 13:08:15
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały  w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2021/2022
Określić czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 18.08.2021 r. oraz zakończenia konsultacji na dzień 24.08.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

18‑08‑2021 12:40:26

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały  w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodachgospodarstwa domowego
Określić czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 18.08.2021 r. oraz zakończenia konsultacji na dzień 24.08.2021r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

17‑08‑2021 13:06:13

Burmistrz Łaz zarzadza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy
Czas rozpoczęcia konsultacji od17.08.2021 r. do 24.08.2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

17‑05‑2021 15:33:43
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Łazy do 2030 roku".
Czas trwania konsultacji od 18.05.2021 r. do 24.05.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

19‑03‑2021 11:30:30

Burmistrz Łaz zarzadza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy
Czas rozpoczęcia konsultacji od19.03.2021 r. do 26.03.2021r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

12‑02‑2021 11:06:49

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 12.02.2021 r. – 19.02.2021 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2021 roku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

12‑01‑2021 09:54:48
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 12.01.2021 r. - 19.01.2021 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Chruszczobród

05‑01‑2021 14:30:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

01‑12‑2020 11:44:35
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 1.12.2020 r. - 8.12.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łazy na lata 2021-2025.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

30‑11‑2020 15:49:21
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 30.11.2020 r. - 07.12.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łazy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Karolina Wystrychowska
email: kwystrychowska@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2021 13:12:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie