Gospodarka Odpadami i Ściekami


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024 r.

14‑12‑2023 10:59:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na miesiąc grudzień 2023 r.

17‑11‑2023 11:11:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na miesiąc listopad 2023 r.

16‑10‑2023 09:21:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

26‑10‑2021 14:10:16

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ

OD 1 LISTOPADA 2022 ROKU

 

UCHWAŁA NR XLI/254/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 listopada 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • 32 zł  za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 64,00 zł podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Informuje się również, UCHWAŁĄ NR XLI/255/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 15 września 2022 r. r. dla właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Uwaga!

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji ( iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji). Osoby, które korzystają z ulgi na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, automatycznie będą  dalej z niej korzystać.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Powyższe zawiadomienia będą stanowiły podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Nowa stawka nie zmienia terminu i sposobu płatności (opłatę uiszcza się bez wezwania, na indywidulany numer rachunku bankowego)

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości opłaty tj.  związane z ilością osób zamieszkujących ( np. przemeldowaniami, narodzinami dzieci, zgonami osób) należy zgłaszać w formie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Łazach przy ul. Traugutta 15

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łazy pozostają bez zmian.

Nadal obowiązuje ograniczenie odbioru bioodpadów w maksymalnej ilości 3 worków o poj. 120l przy jednym odbiorze.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022r.

20‑12‑2021 12:28:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - listopad, grudzień 2021

15‑10‑2021 10:25:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

07‑12‑2020 11:47:17
Dokumenty:
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA JEDNORODZINNA - 2021.pdf
11‑12‑2020 13:05:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA WIELORODZINNA 2021.pdf
29‑10‑2021 12:05:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA WIELORODZINNA - 2021
28‑01‑2021 10:01:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)

17‑09‑2018 13:18:07

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony przez Gminę Łazy ul. Pocztowa 14 Łazy tel. 32/6729422 wew. 117

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

-120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej

- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

NIE NALEŻY zawozić:

styropianu bydowlanego ( np. z ocieplenia), okien
części samochodowych w tym zderzaków,
papy i gontu,
azbestu

Odpady  nie należą do odpadów za które płacimy w ramach opłaty za odpady komunalne i firma nie może ich przyjąć, należy je przekazać specjalistycznej firmie, która ma pozwolenie na odbiór takich odpadów.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem COVID–19 w trakcie oddawania odpadów, należy zachować środki ostrożności, które obowiązują na terenach publicznych w całym kraju tj. maseczki, zachowanie odległości oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracownika PSZOK.

Dodatkowo informujemy, że na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec lub w przypadku przywiezienia większej ilości odpadów minimalna ilość osób niezbędna do wyładowania odpadów,  tak żeby nie stwarzać okazji do gromadzenia się większej grupy osób.
Osoby oczekujące na wstęp do PSZOKu prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości od siebie.
Pomimo ustalonych nowych zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości ograniczenia oddawania odpadów do PSZOK-u jedynie do niezbędnego minimum.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Paciej
email: apaciej@lazy.pl
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2023 11:04:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie