Organizacje pozarządowe


Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łazy

 Kluby Sportowe

Miejski Klub Sportowy Łazowianka - Wysoka Łazy
ul. Wiejska 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Adam Iwiński

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Radosław Błoch

Uczniowski Klub Sportowy Niegowonice
Niegowonice, ul. Szkolna 11, 42 – 450 Łazy
Prezes: Andrzej Miśkowiec

Uczniowski Klub Sportowy Chruszczobród
Chruszczobród, ul. A. Mickiewicza 113
42 - 450 Łazy
Prezes: Paweł Mazur

Uczniowski Klub Sportowy „BYCZKI”
ul. Fabryczna 1a, 42 – 450 Łazy
Prezes: Sylwester Nowak

Jurajska Akademia Sportu
ul. Nowowierzbowa 3/6, 42-400 Zawiercie
Prezes: Barbara Bromblik
Uwagi: Działalność Klubu obejmuje teren miasta i gminy Łazy, a treningi prowadzone są na profesjonalnej hali sportowej w budynku przy ul. Topolowej 22A, 42-450 Łazy

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PŁOMIEŃ NIEGOWONICZKI 2018
Niegowoniczki, ul. Sportowa 2, 42-450 Łazy
Prezes: Mariusz Drążkiewicz

Młodzieżowy Klub Sportowy „ORKAN”
Chruszczobród, ul. Mickiewicza 182, 42 – 450 Łazy
Prezes: Leszek Tarapacz

Koło Łowieckie

Koło Łowieckie ,,Cietrzew"
Chruszczobród, ul. Boczna 16, 42-450 Łazy
Przewodniczący: Zdzisław Lorek

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach
Przewodnicząca: Agnieszka Janus

Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowonicach
Przewodnicząca: Janina Porc

Koło Gospodyń Wiejskich "Jura" Niegowoniczki
Przewodnicząca: Beata Kuc

Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy
Przewodnicząca: Dorota Janus

Koło Gospodyń Wiejskich "Rafałki" Chruszczobród Piaski
Przewodnicząca: Teresa Chała

Koło Gospodyń Wiejskich "Dolomitki" w Chruszczobrodzie
Przewodnicząca: Iwona Pniak

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebyczce
Przewodnicząca: Zofia Migas

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie Szlacheckim
Przewodnicząca: Grażyna Czop

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowej
Przewodnicząca: Halina Wójcik

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiesiółce
Przewodnicząca: Joanna Ziaja

Stowarzyszenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
ul. Wróblewskiego 35, 40 – 214 Katowice
Prezes Zarządu Okręgu: Mirosław Winiarski

Koło PZW nr 34 w Łazach
ul. Brzozowa 7/2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marek Osmólski

Liga Obrony Kraju
ul. Chocimska 14, 00 – 791 Warszawa
Prezes: Jerzy Salamucha

Klub Strzelectwa Pneumatycznego JURA LOK
ul. Słowackiego 9, 42 – 450 Łazy
Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach: Ryszard Kasprzyk

Jurajski Klub Hodowców Gołębi Sportowych
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Ireneusz Kowalski

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
ul. Warszawska 6, 40 – 006 Katowice
Prezes: Zbigniew Binko

Koło Pszczelarzy w Łazach
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Tomasz Giełda

Stowarzyszenie Zwykłe „Pod Lasem”
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Magdalena Buc

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kulturniak”
ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy
Prezes: Magdalena Kizlich

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32 – 310 Klucze
Prezes: Karolina Kaminiów
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach
ul. Brzozowa 19, 42 – 450 Łazy

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”
Rokitno Szl., ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Małgorzata Czernek

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach”
Ciągowice, ul. Zwycięstwa 72, 42 – 450 Łazy
Prezes: Małgorzata Janus

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”
Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15, 42 – 425 Kroczyce
Prezes: Cezary Barczyk
Filia: ul. Spółdzielcza 2, 42-450 Łazy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Krystyna Męcik

Stowarzyszenie „Ostoja w Łazach”
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Krystyna Męcik

Klub Seniora „SEMAFOR” w Łazach
ul. Spółdzielcza 2, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Anna Szkliniarz

Rada Seniorów w Łazach
Przewodnicząca: Alicja Serwicka

Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łazach
ul. Pocztowa 14, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Grażyna Tokarska

Klub Seniora Chruszczobród
Przewodnicząca: Zenobia Pluta

Towarzystwo Emerytów i Rencistów
ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy
Przewodnicząca: Bożena Pałucha

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski
Chruszczobród, ul. Mickiewicza 113, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marta Grzesica

Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki
ul. Kościuki 86 b, Niegowonice
Prezes: Urszula Łaciak

Stowarzyszenie Zwykłe "Amur-Wysoka"
Wysoka, ul. Boczna 1
42 - 450 Łazy
Przedstawiciel: Henryk Sobieraj

 

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP W TURZY
Turza, ul. Strażacka 6, 42 – 450 Łazy
Prezes: Mieczysław Skręt

OSP W ROKITNIE SZLACHECKIM
Rokitno Szl., ul. Kościuszki 9, 42 – 450 Łazy
Prezes: Andrzej Pilis

OSP W NIEGOWONICACH
Niegowonice, ul. Wierzbowa 5, 42 – 450 Łazy
Prezes: Włodzimierz Koza

OSP W CIĄGOWICACH
Ciągowice, ul. Sienkiewicza 4, 42 – 450 Łazy
Prezes: Henryk Mogieła

OSP W CHRUSZCZOBRODZIE
Chruszczobród, ul. Reja 2, 42 – 450 Łazy
Prezes: Jerzy Prusik

OSP W WIESIÓŁCE
Wiesiółka, ul. Henryka Pobożnego 1, 42 – 450 Łazy
Prezes: Henryk Ziaja

OSP W GRABOWEJ
Grabowa, ul. Strażacka 25, 42 – 450 Łazy
Prezes: Marek Kozicki

Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:33:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:33:35
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2023 09:49:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie