Jakość powietrza


Jakość powietrza w Gminie Łazy- do sprawdzenia tutaj

Przyjdź na dyżur i wypełnij deklarację

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom w poniżej podanych dniach i miejscowościach będzie możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, pomogą w tym Państwu pracownicy Urzędu Miejskiego w Łazach.

08.06.2022r. (środa) w  godz. 9.00 - 11.00 GRABOWA - Budynek Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 37
08.06.2022r. (środa) w  godz. 12.00 - 14.00 NIEGOWONICE – Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 11
09.06.2022r. (czwartek) w godz. 9.00 - 11.00 CIĄGOWICE - Świetlica ul. Kościuszki 24
09.06.2022r. (czwartek) w godz. 12.00 - 14.00 ROKITNO SZLACHECKIE – Biblioteka – w Budynku OSP ul. Kościuszki 9
10.06.2022r. (piątek) w godz.  8.00 - 10.00 WYSOKA -  Budynek Szkoły Podstawowej ul. Mickiewicza 8
10.06.2022r. (piątek) – w godz. 11.00 - 13.00 CHRUSZCZOBRÓD - Budynek OSP ul. Reja 2

Kontakt

19‑09‑2019 11:21:17

Zgłoszenia dot. podejrzenia spalania odpadów /śmieci proszę kierować na adres smog@lazy.pl

tel. 326729422 wew. 138,117

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

21‑07‑2021 08:41:23

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub źródło spalania paliw do 1MW np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Deklarację, dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1lipca należy złożyć w terminie  12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W jaki sposób można złożyć deklarację ?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/  (żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny)
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łazach  lub wysłać listem.

Wzory deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj.CEEB– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza– likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1MW.

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o poziomach ostrzegania o dopuszczalnych poziomach pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu na sezon grzewczy 2024

11‑01‑2024 11:53:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o poziomach ostrzegania o dopuszczalnych poziomach pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu na sezon grzewczy 2022-2023

16‑11‑2022 12:14:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o poziomach ostrzegania o dopuszczalnych poziomach pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu - dane od 01.09.2020r.

02‑10‑2020 09:23:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POWIADOMIENIA SPOŁECZEŃSTWA O ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA

19‑09‑2018 10:25:21

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o poziomach ostrzegania o dopuszczalnych poziomach pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

25‑10‑2018 10:32:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INNE LOKALNE DOKUMENTY

19‑09‑2018 10:29:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 1 września 2017 w regionie obowiązuje uchwała antysmogowa!

19‑09‑2018 10:34:55


Od 1 września 2017 uchwała antysmogowa dla Śląskiego! Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!
Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe
Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.
„Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.
Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.
We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.
„Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Emilia Dziedzic
email: edziedzic@lazy.pl
, w dniu:  24‑05‑2018 12:04:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑05‑2018 12:04:12
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2024 14:02:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie