Ciepłe Mieszkanie


Ciepłe Mieszkanie

12‑05‑2023 11:31:21

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmina Łazy zawarła umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym od 15 maja 2023r., uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Natomiast dofinansowaniem objęte są następujące działania:

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego,kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w Zakładce „Ciepłe Mieszkanie”.

Wnioski w formie papierowej można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach.

Wnioski można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 7.30-17.30, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-13.30, nadać pocztą lub przesłać za pośrednictwem ePuap.

Osoby zainteresowane ww. dofinansowaniem proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Łazach, tel. 32/ 67 29 422, wew.171,159 i 138.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Martyna Koza
email: mkoza@lazy.pl
, w dniu:  11‑05‑2023 10:41:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  11‑05‑2023 10:41:18
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2023 11:39:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie