Nieczystości ciekłe


INFORMACJA dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

17‑09‑2018 14:04:53

Urząd Miejski w Łazach przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych/osadów (rachunki, faktury vat).

           Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj Dz.U. 2017r. poz. 1289 ze zm).
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości (znajdującej się na na terenie Gminy Łazy) nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.


          Ponadto Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

           W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wini zrobić to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w zakładce gospodarka odpadami i ściekami - nieczystości ciekłe lub pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut. urzędu bądź w Wydziale Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach.
W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej certyfikat, atest deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
               Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili ww formalności mogą spodziewać się kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwały

19‑09‑2018 10:44:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Paciej
email: apaciej@lazy.pl
, w dniu:  24‑05‑2018 11:57:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑05‑2018 11:57:45
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2024 10:03:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie