AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obwieszczenie

29‑08‑2023 13:31:32
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łazach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

29‑08‑2023 07:48:53
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  informują strony o wydaniu decyzji nr GL.ZUZ.2.4210.113.2023.TL w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych zakładowi PERN S.A.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑08‑2023 13:19:55

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

1.Wykorzystywanie mienia komunalnego przez organizacje pozarządowe na przykładzie Stowarzyszenia Chrześcijańsko - Dobroczynnego w Łazach:

- Żłobek

- Zakład Aktywności Zawodowej

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Fundacja AB  

2.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych na przykładzie projektów:

- Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł I i II

- Opieka wytchnieniowa

- Klub Senior +.

3.Realizacja usług opiekuńczych w gminie Łazy.

4.Omówienie spraw terenu ( działki) zajmowanej przez Wspólnotę  Mieszkaniową przy ulicy Kościuszki w Łazach.

5.Przedstawienie aktualnego stanu wniosków (włącznie z ostatnim dokumentem)    w sprawie prowadzonego postępowania sądowego w sprawie dzierżawy dworca PKP.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej. w Łazach

Porządek obrad:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach,       ul. Traugutta 15  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

 Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

 

                                                                                                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

11‑08‑2023 11:49:37

Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 1352/1 położonej w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Nowe Życie 1.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

11‑08‑2023 11:43:05

Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 126/3 położonej w Łazach ul. Trójkąt 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑08‑2023 08:24:18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach,           ul. Traugutta 15  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach,      ul. Traugutta 15  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobra
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

07‑08‑2023 13:32:54
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

02‑08‑2023 12:21:19

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach,     ul. Traugutta 15  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy różne.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie się sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Wiceprzewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Justyna Kośmida

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

02‑08‑2023 09:33:36
Gmina Łazy ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

02‑08‑2023 09:24:55

Informujemy, że w związku z przygotowaniem do realizacji zadania - dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w dni nauki szkolnej/przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024, rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łazy, którzy zamierzają skorzystać z tej formy pomocy proszeni są o złożenie do Urzędu Miejskiego w Łazach wniosku w terminie do 16 sierpnia 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 5  6  7  8  9  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 15:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie