AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. (styczeń 2022 r.)

25‑01‑2022 13:52:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nieruchomości

24‑01‑2022 15:09:25

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nieruchomości

24‑01‑2022 14:55:00

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑01‑2022 12:46:13

Szanowni Państwo,

W związku z zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem uprzejmie informujemy, że nabór wniosków i deklaracji o udzielenie dotacji na zdjęcie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz na zbieranie, transport i utylizację wyrobów azbestowych zdemontowanych i zalegających na posesjach pochodzących z budynków położonych na terenie Gminy Łazy zostaje wydłużony do dnia 4 lutego 2022 r.

 

Osoby zainteresowane ww. dofinansowaniem potrzebujące pomocy w wypełnieniu wniosków i deklaracji proszone są o kontakt telefoniczny  z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Łazach, tel. 32/ 67 29 422, wew. 161, 138

 

Prosimy o składanie wniosków/ deklaracji w/w terminie. Wnioski niekompletne, podlegające uzupełnieniu będzie można uzupełnić – w tym celu Pracownik skontaktuje się z Państwem i poda termin wizyty w Urzędzie.

 

Wniosek i deklaracja do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w Aktualnościach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑01‑2022 08:25:48
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 11.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP realizowana w ramach zadania " Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w m. Trzebyczka"".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑01‑2022 10:43:59

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 19  stycznia 2022 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się   Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/  Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑01‑2022 10:39:39

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 17 stycznia 2022 roku, godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Ustalenie zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

- w dniu 17 stycznia 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

05‑01‑2022 13:20:22
Nabór wniosków i deklaracji na demontaż i utylizację azbestu w 2022 i 2023 roku.
Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DEKLARACJA.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Numery ewidencyjne obrębów.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała.pdf
05‑01‑2022 14:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

04‑01‑2022 12:25:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2021 r. o przyjęciu dokumentu - zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska PLH240009.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

31‑12‑2021 08:34:55
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie nagrody artystycznej zgodnie z uchwałą Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach do dnia 15.02.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 534 Numer strony: 5  6  7  8  9  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 08:50:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie