AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022-2023

19‑10‑2022 12:11:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

14‑10‑2022 09:08:14

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się w dniu 14.10.2022 r., godz. 12.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

1.Zajęcie stanowiska w sprawie formy przeprowadzenia głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łazy na 2023 rok.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑10‑2022 10:31:33

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o nastepujących posiedzeniach :

- w dniu 13 października 2022 roku, godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad.

1.Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011r.

2. Sprawy różne.

-   w dniu 13 października 2022 roku, godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.

- w dniu 13 października 2022r  o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim  w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad do pobrania tutaj.

Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑10‑2022 13:51:36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 10 października 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

 1. Omówienie zagadnień dotyczących funkcjonowania Gminy w dobie kryzysu energetycznego, rosnącej inflacji oraz innych uwarunkowań gospodarczych.
 2. Omówienie spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Łazy od 1 listopada 2022 roku.
 3. Realizacja wypłat dodatku węglowego i dodatku na inne źródła ciepła.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

26‑09‑2022 14:29:36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 28 września 2022 roku, godz. 8.45  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

    1. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.

    2. Wybór Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.

    3. Omówienie petycji z dnia 01.08.2022 r. w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.         

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑09‑2022 11:11:06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 15 września 2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑09‑2022 11:09:17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 12 września 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

    1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2022 roku.

    2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

    3. Sprawy różne.            

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

07‑09‑2022 14:15:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

06‑09‑2022 07:58:50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 8.09.2022 r. godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Spółdzielcza 2 odbędzie sie posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek posiedzenia:

 1. Remont ul.Częstochowskiej w Łazach wraz z przyległym do tej ulicy chodnikiem.
 2. Rozlewisko wody w rejonie transformatora przy ul. Wysockiej w Łazach.
 3. Dewastacja urządzeń usytuowanych przy budynku tzw. KTS w Łazach.
 4. Omówienie realizacji usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łazach.
 5. Wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 12.09.2022 r. odbędzie się wyjazdowa kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach:

-  godz. 10.00 „Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku  pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej

- godz. 11.00  „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Turza wraz z infrastrukturą  w celu ograniczenia niskiej emisji”

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

31‑08‑2022 13:07:44
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA STANU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY RUROCIĄGU PRODUKCYJNEGO BORONÓW - TRZEBINIA
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 5  6  7  8  9  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie