AKTUALNOŚCI


Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

19‑10‑2020 08:55:53
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym  „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑10‑2020 14:54:05

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

08‑10‑2020 12:58:18
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

08‑10‑2020 12:52:34
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

07‑10‑2020 08:46:56
OBWIESZCZENIE Starosty Zawierciańskiego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

06‑10‑2020 07:42:58

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

01‑10‑2020 08:43:50
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 28.09.2020 r. o wyłożeniu projektu klasyfikacji gruntów obrębu ewidencyjnego Turza objętych postępowaniem scaleniowym
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑09‑2020 09:48:01

W dniu 30.09.2020 roku, godz. 12.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Tematyka posiedzenia:

1.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

2.Omówienie i zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑09‑2020 13:24:14
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 - 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 - 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2020 10:23:23

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

- w  dniu 28.09.2020 r., godz. 13.30  w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja nt. realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
 3. Podsumowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.
 4. Informacja nt. realizacji w Gminie Łazy w roku 2020 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 5. Informacja nt. funkcjonowania Karty Dużej Rodziny i lokalnego programu wsparcia „Rodzina 3+ w OPS Łazy.
 6. Informacja nt. realizacji w roku 2020 zadań Gminy Łazy  w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
 7. Sprawy bieżące i różne.

- w dniu  28.09.2020 r., godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja z wykonania  budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2020 r.
 2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 3. Sprawy bieżące i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                      /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 354 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 36
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2021 12:57:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie