AKTUALNOŚCI


W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

05‑08‑2020 14:18:53

Informujemy, że w związku z przygotowaniem do realizacji zadania – dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w dni nauki szkolnej/przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Łazy, którzy zamierzają skorzystać z tej formy pomocy proszeni są o złożenie do Urzędu Miejskiego w Łazach wniosku, w terminie do 14 sierpnia 2020 r. na formularzu zamieszczonym w zakładce Edukacja.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

31‑07‑2020 12:38:33
Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Urząd Miejski w Łazach będzie nieczynny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑07‑2020 09:39:06
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: " Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

27‑07‑2020 10:16:37

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w  dniu  29.07.2020 r. godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim  w  Łazach,                  ul. Traugutta 15  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Rozwoju i  Promocji.

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące i różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego

15‑07‑2020 15:10:56
Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja

09‑07‑2020 13:33:09

Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 02.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowych przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia"

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

07‑07‑2020 10:43:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

01‑07‑2020 15:03:56
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące -pod dnem rzeki Mitręga elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑07‑2020 13:23:38

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 8 lipca 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                 /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑07‑2020 13:21:36

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że w  dniu  6.07.2020 r.  godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   wspólne posiedzenie   Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

-------------------------------       

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

 

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 327 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 15:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie