AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie

30‑04‑2020 14:15:56
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
509KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2020-2023

17‑04‑2020 11:57:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

17‑04‑2020 10:52:02
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie  przez wody powierzchniowe płynące – pod korytem rzeki Mitręga rurociągu gazowego na działkach o numerach ewidencyjnych 3593 oraz 3680/1 obręb Łazy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑04‑2020 15:00:44

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 22 kwietnia 2020 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury  w Łazach, ul.Kościuszki 5.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) w związku z art.15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 20 kwietnia 2020 roku, godz. 15.00  wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łazach ul.Traugutta 15.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w posiedzeniu komisji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łazach.

2.Sprawy bieżące.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑04‑2020 13:37:07

Informujemy mieszkańców Gminy Łazy, że ulega zmianie godzina odbioru odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych realizowany będzie w godz. 5.00 - 22.00.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami dzień wcześniej przed terminem wywozu lub przed godz. 5.00. w dniu wywozu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia RDOŚ

06‑04‑2020 11:20:21
W załączeniu publikujemy obwieszczenia RDOŚ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Łazach

01‑04‑2020 13:34:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacja na dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w roku 2020

01‑04‑2020 09:48:07
Protokół odbioru końcowego i zgłoszenie zakończenia inwestycji dotyczące dofinasowania do udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w roku 2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o taryfach

31‑03‑2020 14:43:48

Publikujemy materiały w zakresie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 282 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2020 13:35:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie