AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OBWIESZCZENIE

08‑10‑2021 08:18:41

Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego do chowu drobiu w miejscowości Niegowonice”,  realizowanego na działkach nr: 8250, 8251, 8253, obręb Niegowonice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

06‑10‑2021 15:27:04
Obwieszczenie Burmistrza Łaz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”,  realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

06‑10‑2021 14:49:12
Obwieszczenie Burmistrza Łaz do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”,  realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

29‑09‑2021 09:40:45

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 29.09.2021 r. godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematem posiedzenia jest zaopiniowanie sprawy dotyczącej wniesienia gruntu stanowiącego własność Gminy Łazy pod budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Topolowej w Łazach.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

27‑09‑2021 07:51:52

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzonych pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją lasu w celu umożliwienia pracownikom Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren tych lasów i założenie powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji zatwierdzonej przez Ministra Środowiska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

22‑09‑2021 14:29:32

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 29 września 2021 r. godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

22‑09‑2021 14:25:09

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 27 września 2021 roku, godz. 15.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2021 r.
  2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  3. Sprawy bieżące.

- w dniu 28 września 2021 roku, godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się Komisja Rewizyjna.

 Porządek obrad:

1.Kontrola struktury zadłużenia mieszkań komunalnych Gminy Łazy za okres ostatnich 5 lat.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                        /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Znak sprawy: DLI-II.7620.23.2020.PMJ.15.

16‑09‑2021 13:53:13
Dnia 16.09.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.13.2021.JŻ 15 z 10 września 2021 r.

14‑09‑2021 14:25:14
Dnia 14.09.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE

14‑09‑2021 13:07:23

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.5 w sprawie przedsięwzięcia pn. " Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 470 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 47
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2022 08:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie