AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Ogłoszenie

30‑12‑2022 11:00:21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach, które odbędą się  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 :

- w dniu 2 stycznia 2023 r. o godz. 15.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

- w dniu 3 stycznia 2023 r.  o godz. 12.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie planu kontroli na 2023 rok.

-w dniu 3 stycznia 2023 r.  o godz. 13.00  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx OGŁOSZENIE
30‑12‑2022 10:22:07
Ogłoszenie o przetargu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Burmistrza Łaz

30‑12‑2022 09:23:32

 Burmistrz Łaz  ogłasza, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łazy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023r.

 

Informuję, że od 16.stycznia 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków na zakup węgla na rok 2023 w Urzedzie Miejskim w Łazach przy ul. Traugutta 15.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

27‑12‑2022 11:10:13
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie nagrody artystycznej w 2023 roku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

14‑12‑2022 11:33:33
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 roku, godz. 12.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

1. Omówienie petycji z dnia 24.10.2022 r. w sprawie uczczenia rocznicy Konstytucji Marcowej.

2. Omówienie skarg z dnia 01.12.2022 r.  i  08.12.2022 r. w sprawie zapewnienia dostępu  do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                      

                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑12‑2022 16:10:31

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r  o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑12‑2022 15:59:55

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o  następujących posiedzeniach Rady MIejskiej w Łazach:

- posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2022 roku, godz. 14.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2021/2022 na podstawie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy.
 2. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu do pracy asystentów  rodziny - OPS Łazy.
 3. Realizacja lokalnych  programów osłonowych przez OPS Łazy.
 4. Sprawy bieżące.

- wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

    1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

    2. Sprawy różne.           

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie

05‑12‑2022 08:03:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. sprzedaży wegla na terenie Gminy Łazy

28‑11‑2022 11:38:50

Urząd Miejski w Łazach informuje, że od 9 listopada 2022r. prowadzony jest nabór wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie tj. 1750,00 zł / tonę - niezależnie od sortymentu.

Dane do wpłat i przelewów za zakup preferencyjny węgla kamiennego:

Nazwa odbiorcy: Gmina Łazy ul. Traugutta 15 42-450 Łazy

Nr konta bankowego: 78 8450 0005 0070 0700 0143 0185 - Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

Poniżej dokładna informacja dot. sprzedaży węgla oraz certyfikaty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie