AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

01‑02‑2021 16:33:24
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7820.74.2020 z dnia 25.01.2021 r. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)  - od km 105+836 do km 122+500"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na rachmistrza spisowego

28‑01‑2021 13:40:40

Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑01‑2021 09:45:13

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

22‑01‑2021 11:49:55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 1 lutego 2021 roku, godz.15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Chorzowie na temet budowy mieszkań na terenie Gminy Łazy.

2.Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE IFXV.7840.5.9.2020 z dnia 19 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/21 z 8 stycznia 2021 r.

21‑01‑2021 15:19:32
Dnia 21.01.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2021 r.

21‑01‑2021 09:42:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑01‑2021 11:11:46
ORGANIZACJA TRANSPORTU PACJENTA NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑01‑2021 10:20:40

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o przyznanie nagrody artystycznej zgodnie z uchwałą Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach do dnia 15.02.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

19‑01‑2021 10:05:56

Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑01‑2021 13:35:02

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 01 marca 2021r. do 12 marca 2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 387 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 10:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie