AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie

28‑11‑2019 13:21:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH240041.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

27‑11‑2019 10:43:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

26‑11‑2019 10:00:55
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn: " Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

25‑11‑2019 10:30:09
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nieruchomości

22‑11‑2019 09:27:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑11‑2019 14:38:49

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy,  że w dniu 27 listopada 2019 r., godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15,  odbędzie się Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami - do pobrania tutaj

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑11‑2019 14:36:55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  25.11.2019 r. o  godz. 15.00  w  Urzędzie   Miejskim   w   Łazach,    ul. Traugutta  15    odbędzie   się   wspólne posiedzenie  Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.

 

Porządek posiedzenia:

-----------------------------

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2.Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.

3.Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2020-2031.

4.Sprawy  bieżące i  różne.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑11‑2019 14:22:18

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że    w  dniu 25.11.2019 r. o godz.13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Tematyka posiedzenia:

 

1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2018/2019 na podstawie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy w roku szkolnym 2018/2019.

2. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu do pracy asystentów rodziny - OPS Łazy.

3. Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2019 roku.

4. Informacja na temat realizacji w latach 2017-2019 "Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi" na podstawie ewaluacji w/w programu.

5.Sprawy bieżące i różne.

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                     Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑11‑2019 12:28:31

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 31.10.2019 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

07‑11‑2019 11:32:23
dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 214 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 22
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 13:24:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie