Aktualności


STRONA ARCHIWALNA BIP - kliknij tutaj

Strona archiwalna BIP zawiera informacje publikowane do dnia 25.05.2018r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

01‑07‑2019 12:40:25
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

14‑06‑2019 09:38:37

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019r. Urząd Miejski w Łazach będzie nieczynny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

13‑06‑2019 12:41:32
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:
" Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu drogi DW 796 w km 3+435 w m. Turza"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑06‑2019 16:48:44

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 13.06.2019 r. po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

 

Porządek posiedzenia:   

1. Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi” za 2018 rok.

3. Informacja na temat prac remontowych planowanych na okres wakacji w placówkach oświatowych.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2018 rok.

5. Sprawy bieżące i różne.

                    

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Rokitnie Szklacheckim w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 25.06.2019r

05‑06‑2019 10:55:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Skałbani w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 22.06.2019r

05‑06‑2019 10:53:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Chruszczobród Piaski w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 12.06.2019r

05‑06‑2019 10:51:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Chruszczobrodzie w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 12.06.2019r

05‑06‑2019 10:48:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

04‑06‑2019 11:11:06

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  10.06.2019 r. o  godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.


      Porządek posiedzenia:   

  1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy różne.

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta- Mieszkanie PLUS

31‑05‑2019 12:55:35

Burmistrz Łaz informuje, że w związku z Narodowym Programem Mieszkaniowym przeprowadza ankietę w sprawie ewentualnego uczestnictwa w programie „MIESZKANIE PLUS”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 160 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2019 09:51:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie