AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 13:09:18
Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑02‑2022 08:01:33

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 14.02.2022 r. godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozbudowy wodociągu położonego w Niegowonicach  przy ul. Dębina.
  2. Omówienie pisma  mieszkańca Grabowej w sprawie odszkodowania.
  3. Rozpatrzenie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w  Białymstoku z dnia 21.12.2021 r. wraz z uzupełnieniem do petycji  z dnia 12.01.2022 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2022 14:03:05

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  ” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” , których inwestorem jest firma NOKTIS z m. Wysoka.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

28‑01‑2022 12:56:18
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", na działkach nr 6866, 6867 obręb Niegowonice.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

27‑01‑2022 11:40:15
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr: IFXIII.747.31.2021  z dnia 20-01-2022r. w sprawie "Modernizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice - Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice-Borowe Pole - odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok.6120m"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

27‑01‑2022 11:40:32
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. (styczeń 2022 r.)

25‑01‑2022 13:52:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nieruchomości

24‑01‑2022 15:09:25

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nieruchomości

24‑01‑2022 14:55:00

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑01‑2022 12:46:13

Szanowni Państwo,

W związku z zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem uprzejmie informujemy, że nabór wniosków i deklaracji o udzielenie dotacji na zdjęcie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz na zbieranie, transport i utylizację wyrobów azbestowych zdemontowanych i zalegających na posesjach pochodzących z budynków położonych na terenie Gminy Łazy zostaje wydłużony do dnia 4 lutego 2022 r.

 

Osoby zainteresowane ww. dofinansowaniem potrzebujące pomocy w wypełnieniu wniosków i deklaracji proszone są o kontakt telefoniczny  z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Łazach, tel. 32/ 67 29 422, wew. 161, 138

 

Prosimy o składanie wniosków/ deklaracji w/w terminie. Wnioski niekompletne, podlegające uzupełnieniu będzie można uzupełnić – w tym celu Pracownik skontaktuje się z Państwem i poda termin wizyty w Urzędzie.

 

Wniosek i deklaracja do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w Aktualnościach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 520 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 52
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2022 16:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie