AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

26‑04‑2021 07:55:52

Nabór wniosków na demontaż i utylizację azbestu na rok 2021 .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. - obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.

22‑04‑2021 15:12:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

21‑04‑2021 09:11:59
Wykaz działek do sprzedaży
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑04‑2021 13:43:14
Urząd Miejski w Łazach uprzejmie informuje, że  dzień  4 maja 2021r. /wtorek/   jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑04‑2021 07:35:07

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑04‑2021 10:20:56

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑03‑2021 14:55:43
Zmiany przyjmowania odpadów w PSZOK od 6 kwietnia 2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑03‑2021 14:49:29

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 31 marca 2021 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

                                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

       

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑03‑2021 09:53:36

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

- w dniu 25.03.2021 r. godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Łazach  ul. Traugutta 15   odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka posiedzenia:

Rozpatrzenie skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji  w sprawie elektronicznych skrzynek podawczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach oraz w Szkole Podstawowej       w Niegowonicach.

- w dniu 29.03.2021 godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Tematyka posiedzenia

1.Informacja na temat zabezpieczenia osób i rodzin w okresie zimy z uwzględnieniem funkcjonowania Banku Żywności przy OPS w Łazach.

2. Sprawy różne.

- w dniu 29.03.2021 godz. 14.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej - posiedzenie zostało odwołane.

Tematyka posiedzenia

Wniosek Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie Spółek Gminnych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy, Ośrodka Sportu i Rekreacji    w Łazach pod względem obsługi prawnej.

- w dniu  29.03.2021 r., godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach, ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne

                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach  

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Wykaz działek do dzierżawy
22‑03‑2021 11:34:32
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 387 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 10:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie