AKTUALNOŚCI


Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

05‑01‑2021 14:53:54

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500"., realizowanego na terenie gmin Siewierz, Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

28‑12‑2020 11:15:18

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑12‑2020 13:01:56
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.5.9.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑12‑2020 11:46:34

Urząd Miejski w Łazach uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2020r. /Wigilia/ jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu.
W dniu  31 grudnia 2020r.  /Sylwester/  Urząd będzie czynny do godziny 13.30.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

11‑12‑2020 12:57:39

Burmistrz Łaz stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833) zawiadamia:

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu:

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla Gminy Łazy

na okres 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości  tj. od. 11.12.2020r. do 31.12.2020r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

10‑12‑2020 13:31:15

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 16.12.2020 r., godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5 odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury  i Sportu.

Tematyka posiedzenia:             

 1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2019/2020 na podstawie sprawozdaniaz realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy.
 2. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu  do  pracy asystentów rodziny - OPS Łazy.
 3. Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2020 r.
 4. Sprawy bieżące i różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑12‑2020 09:23:08

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących  posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

- w  dniu 14.12.2020 r., godz. 14.00  w Miejskim Ośrodku Kultury  w   Łazach, ul. Kościuszki 5  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w  Łazach.

Tematyka posiedzenia:

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku

- w dniu  14.12.2020 r., godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy bieżące i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                      /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

02‑12‑2020 12:09:52

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 16 grudnia 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                            /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑11‑2020 15:53:49
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

30‑11‑2020 14:55:58

Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Link do konsultacji:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 354 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 36
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2021 12:57:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie