AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE

09‑06‑2020 14:55:40

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

 

-  w  dniu  22.06.2020 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   posiedzenie   Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:          

 1. Podsumowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2020 roku (placówki oświatowe, MOK, OSiR, Biblioteka Publiczna MiG, OPS -Świetlica Środowiskowa - "Stokrotka").
 2. Informacja na temat zabezpieczenia osób i rodzin w okresie zimy z uwzględnieniem funkcjonowania  Banku Żywności przy OPS w Łazach.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi” za 2019 rok.
 4. Informacja na temat prac remontowych planowanych na okres wakacji w placówkach oświatowych.
 5. Sprawozdanie z realizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2019 rok.
 7. Sprawy bieżące i różne.

 

-  w  dniu  22.06.2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejską w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w posiedzeniach za pomocą środków porozumiewania się

na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑06‑2020 14:26:37

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 24 czerwca 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                 /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA PLUS w Gminie Łazy.

08‑06‑2020 17:05:31
Dnia 08.06.2020r. Termin składania ofert: 18.06.2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

08‑06‑2020 10:59:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

05‑06‑2020 09:29:27

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy,  że  w  dniu   12.06.2020 r.,  godz.16.00 odbędzie się  wizja w terenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej   w Łazach w sprawie działki graniczącej z terenem świetlicy w Trzebyczce.

 

                                                                                                        Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

04‑06‑2020 13:21:55
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego Nr GII.042.35.2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed scaleniem na terenie obrębu Turza
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

02‑06‑2020 13:00:31
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczy przedsięwzięcia pn.: " Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

02‑06‑2020 12:43:07
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

02‑06‑2020 08:31:58

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 04.06.2020 r. o  godz. 10.00    w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2019 oraz sprawozdań finansowych za rok 2019.
 2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami w 2019 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień 31.12.2019 rok.
 5. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2019.
 6. Sprawy bieżące i różne.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

01‑06‑2020 08:52:39
Burmistrz Łaz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 282 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2020 13:35:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie