AKTUALNOŚCI


W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

Obwieszczenie

24‑09‑2020 13:24:14
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 - 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 - 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2020 10:23:23

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

- w  dniu 28.09.2020 r., godz. 13.30  w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja nt. realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
 3. Podsumowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.
 4. Informacja nt. realizacji w Gminie Łazy w roku 2020 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 5. Informacja nt. funkcjonowania Karty Dużej Rodziny i lokalnego programu wsparcia „Rodzina 3+ w OPS Łazy.
 6. Informacja nt. realizacji w roku 2020 zadań Gminy Łazy  w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
 7. Sprawy bieżące i różne.

- w dniu  28.09.2020 r., godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja z wykonania  budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2020 r.
 2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 3. Sprawy bieżące i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                      /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2020 10:19:19

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 30 września 2020 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                 /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

22‑09‑2020 14:44:35
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o sprostowaniu omyłek pisarskich w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12.05.2020 r. nr 2/2020 znak sprawy IFXIII.747.25.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 182 na odcinku Siewierz - Zawiercie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

14‑09‑2020 13:50:03

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w Urzędzie Miejskim   w Łazach,  ul.Traugutta 15 w dniu 21.09.2020 r. o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego tematyką będzie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Łaz z dnia 24.08.2020 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑09‑2020 10:42:19
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

10‑09‑2020 08:12:53

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach w dniu  17 września 2020 roku o godz.10.00 przeprowadzi kontrolę realizacji inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej".

I część kontroli – wizja w terenie.

II część kontroli – Urząd Miejski w Łazach , ul. Traugutta 15 ( sala narad III p.).

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

07‑09‑2020 13:23:11

Sprzedaż nieruchomości przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑09‑2020 08:56:32
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 - 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 - 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

26‑08‑2020 13:41:46
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wydaniu PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 327 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 15:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie