AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Komunikat z załącznikami

03‑04‑2023 08:56:42
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

28‑03‑2023 09:57:07

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 31.03.2023 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim  w Łazach,                         ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dot. sporządzenia protokołu z kontroli  dot. ubezpieczenia mienia Gminy Łazy w 2022 r.

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łazach

/-/   Dariusz Tabas 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑03‑2023 14:36:28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 13.00  w  Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑03‑2023 14:32:23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 20 marca 2023 roku, godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Spółdzielcza 2;

Porządek obrad:

  1. Informacja na temat zabezpieczenia osób i rodzin w okresie zimy z uwzględnieniem funkcjonowania  Banku Żywności przy OPS w Łazach.
  2. Realizacja zadań wynikających z polityki senioralnej prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łazach.
  3. Sprawy różne.

- w dniu 20 marca 2023 roku, roku, godz. 15.00  odbędzie się  wpólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2;

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.                      

  2. Sprawy różne.

- w dniu 21 marca 2023 roku,  godz. 10.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej dotyczące kontroli ubezpieczenia mienia Gminy Łazy w 2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15;

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas    

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Wykaz
13‑03‑2023 09:22:29
Wykaz do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

06‑03‑2023 15:43:32
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny - aport.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑02‑2023 14:44:01

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 13.00  w  Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑02‑2023 14:38:36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach, które odbędą się w  Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5 :  

- w dniu 20 lutego 2023 roku, godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące omówienia petycji z dnia 19.01.2023 r. w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.                                                 

- w dniu 20 lutego 2023 roku, roku, godz. 15.00  odbędzie się  wpólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:                                                                                                                           

   1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.                      

   2. Sprawy różne.

- w dniu 20 lutego 2023 roku,  godz. 16.30  odbędzie się  posiedzenie Komisji  Rozwoju  i Promocji dotyczące zaopiniowania spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r.  

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas    

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

15‑02‑2023 08:02:38
Obwieszczenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego dotyczącego komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

06‑02‑2023 17:11:53

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 -7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 4+420 w m. Niegowonice w Gminie Łazy, powiat zawierciański i m. Dąbrowa Górnicza , woj. śląskie”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie