AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

24‑03‑2022 14:20:14

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  ” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, których inwestorem jest firma NOKTIS z m. Wysoka.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

24‑03‑2022 08:05:40

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 marca o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze” w formie online dla mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie będzie prowadzone przy pomocy aplikacji MS Teams.

W spotkaniu można uczestniczyć przy użyciu laptopa, komputera, tabletu bądź smartphone z dostępem do Internetu i sprawnymi głośnikami. Link do spotkania znajduje się poniżej i będzie aktywny 15 minut przed spotkaniem. Po kliknięciu w link system umożliwi uruchomienie spotkania w przeglądarce, lub poprosi o pobranie aplikacji MS Teams w celu uruchomienia spotkania.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rz6p3

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

23‑03‑2022 13:20:34

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 30.03.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach. Materiały do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

22‑03‑2022 13:31:30

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 28 marca 2022 roku, godz. 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

1.Informacja na temat zabezpieczenia osób i rodzin w okresie zimy z uwzględnieniem funkcjonowania Banku Żywności przy OPS w Łazach .

2. Realizacja zadań wynikających z polityki senioralnej prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.

3. Sprawy różne.

- w dniu 28 marca 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.            

                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

22‑03‑2022 11:35:45

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 24.03.2022 r. godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego  w Łazach,       ul. Spółdzielcza 2,  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 • Kontrola realizacji inwestycji pn: „.Rewitalizacji zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na centrum usług społecznych, wraz z infrastrukturą techniczną w tym miejscami postojowymi, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

09‑03‑2022 14:36:42
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", na działkach nr 6866, 6867 obręb Niegowonice.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

09‑03‑2022 12:06:16

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 17.03.2022 r. godz. 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach,       ul. Pocztowa 14  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

 • Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach - struktura wydatków w 2021 roku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

07‑03‑2022 11:36:03

Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

03‑03‑2022 09:40:42
Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 520 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 52
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2022 16:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie