AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

23‑11‑2021 08:49:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑11‑2021 14:29:30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się   Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

 

 

                                                                                                                                   Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑11‑2021 14:19:46

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 22 listopada 2021 roku, godz. 14.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2020/2021 na podstawie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy.

 2.Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy w roku 2020 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu do pracy asystentów rodziny – OPS Łazy.

4.  Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2020 roku.

5. Sprawy różne.

- w dniu 22 listopada 2021 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy bieżące  i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                       Wiceprzewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                        /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

16‑11‑2021 12:06:40

Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji nr 26/2010/p z dnia 12 maja 2010 r na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części 3 złóż Zn-Pb: " Zawiercie I", "Zawiercie II" i Rodaki -Rokitno Szlacheckie", położonym w granicach gminy Łazy i Ogrodzieniec, w powiecie zawierciańskim w woj. śląskim.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

16‑11‑2021 08:16:50

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca uwagę na potrzebę ochrony jeży i na skutki jakie wywołuje jesienne grabienie liści.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑11‑2021 15:22:11

PGL LP Nadleśnictwo Siewierz informuje, że zarządzeniem nr 14/2021 z dnia 29.10.2021 r. został wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu w terminie od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. m.in. na terenie Leśnictwa Mitręga oddziały 8-11, 13-17 i 21.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

15‑11‑2021 09:24:21
OBWIESZCZENIE Starosty Zawierciańskiego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

10‑11‑2021 13:19:18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie, zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego do publicznego wglądu i umieszczeniu go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE

08‑11‑2021 12:26:57

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka- Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. - obowiązuje od 1 listopada 2021 r.

03‑11‑2021 14:46:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 470 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 47
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2022 08:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie