AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja

06‑12‑2023 09:52:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑12‑2023 09:48:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

04‑12‑2023 15:39:07
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 r. godz. 10.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15 :

Porządek obrad:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

01‑12‑2023 10:33:25
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 05.12.2023 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
 
Tematem posiedzenia jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

01‑12‑2023 08:16:58

Burmistrz Łaz ogłasza naboru wniosków o zawarcie  umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach TBS

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać na piśmie w terminie od dnia 04 grudnia 2023r. do 28 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Łazach - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach pok. 22A.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑11‑2023 14:24:32
Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” w Wysokiej przy ul. Fabrycznej 1.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

28‑11‑2023 14:24:58
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. (obowiązuje od 1 listopada 2023 r.)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

obwieszczenie

27‑11‑2023 07:47:08
Zawiadamie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
6 września 2023 r., znak: DLI-III.7621.32.2022.AW.22, uchylającą w części i orzekającą
w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję
Wojewody Śląskiego nr 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., znak: IFXIII.7820.74.2020,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Poręby
i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)
– od km 105+836 do km 122+500”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Śląskiego
z dnia 18 maja 2022 r., znak: IFXIII.7820.74.2020.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

22‑11‑2023 09:56:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 27.11.2023 r. odbędą się  następujące posiedzenia Komisji w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15  :
- godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Porządek obrad:

1. Analiza stanu oświaty za rok szkolny 2022/2023 na podstawie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Gminie Łazy.

2. Podsumowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w odniesieniu do pracy asystentów rodziny - OPS Łazy.

3. Realizacja lokalnych  programów osłonowych przez OPS Łazy.

4. Sprawy różne.

- godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji dotyczące  zaopiniowania spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Łazy.

- godz. 15.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

20‑11‑2023 08:10:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 15:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie