AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Informacja

24‑06‑2022 08:49:05

Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o pomoc za straty w uprawach rolnych, które zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑06‑2022 09:58:24
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z realzacją inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice - Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice - Borowe Pole - odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

09‑06‑2022 15:05:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑06‑2022 12:58:11

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 22.06.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑06‑2022 12:53:20

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 20 czerwca 2022 roku, godz. 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:                

 1. Informacja z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2021 rok.
 2. Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2021 roku.
 3. Pomoc społeczna świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych przez OPS Łazy.

- w dniu 20 czerwca 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.            
 

  

                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

26‑05‑2022 11:27:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

23‑05‑2022 14:06:38
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑05‑2022 09:57:49
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania sprostowania do decyzji nr  IFXIII.7820.74.2020 z dnia 19.05.2022r. pod nazwą „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑05‑2022 13:27:45

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 25.05.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 534 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 08:50:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie