AKTUALNOŚCI


W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

Obwieszczenie

27‑10‑2020 14:57:06
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 19.10.2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑10‑2020 15:12:41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 października 2020r. znak GL.RUZ.4210.164m.2020.AK o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciagu drogi krajowej nr 78 od. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑10‑2020 08:55:53
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym  „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑10‑2020 14:54:05

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

08‑10‑2020 12:58:18
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

08‑10‑2020 12:52:34
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

07‑10‑2020 08:46:56
OBWIESZCZENIE Starosty Zawierciańskiego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

06‑10‑2020 07:42:58

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

01‑10‑2020 08:43:50
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 28.09.2020 r. o wyłożeniu projektu klasyfikacji gruntów obrębu ewidencyjnego Turza objętych postępowaniem scaleniowym
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑09‑2020 09:48:01

W dniu 30.09.2020 roku, godz. 12.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Tematyka posiedzenia:

1.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

2.Omówienie i zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 327 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 15:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie