AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie

18‑01‑2024 09:46:37
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2024 r. (styczeń 2024 r.)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

16‑01‑2024 09:13:52
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

12‑01‑2024 12:35:10
Obwieszczenie o podjęciu, przedłużeniu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 377/80 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 7A oraz 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr geodezyjny 377/86 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 9B.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑01‑2024 16:07:51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że  w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15 odbędą sie następujące posiedzenia:

- w dniu 12.01.2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące omówienia petycji z dnia 21.12.2023 r. Gminy Boboszewo w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

- w dniu 15.01.2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące ustalenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,

- w dniu 16.01.2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji

Porządek obrad:

 1. Projekty realizowane przez Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej oraz przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach                   ( fundusze unijne i wojewódzkie).
 2.  Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa mieszkańców miasta Łazy.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

03‑01‑2024 10:23:32
Wykaz do dzierżawy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

29‑12‑2023 11:44:04
 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie nagrody artystycznej zgodnie z uchwałą Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach do dnia 15.02.2024 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tegoroczny Laureat Nagrody Burmistrza Łaz

29‑12‑2023 11:40:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

28‑12‑2023 07:52:05
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.11.287.2022 w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Łazy, obręb Turza.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

19‑12‑2023 08:50:01
Informacja
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑12‑2023 14:04:49

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024r. /wtorek/ Urząd Miejski w Łazach będzie nieczynny.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 15:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie