AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w 2022 roku.

25‑04‑2022 14:39:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑04‑2022 07:53:44
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr: IFXIII.747.31.2021 z dnia 21.04.2022r w sprawie „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice-Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice-Borowe Pole – odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok. 6120 m”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑04‑2022 07:47:42

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr: IFXIII.747.31.2021 w sprawie „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice-Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice-Borowe Pole – odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok. 6120 m”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑04‑2022 14:12:05

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 27.04.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑04‑2022 14:30:25

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 25 kwietnia 2022 roku, godz. 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:                    

 1. Omówienie pisma mieszkańca Łaz dotyczącego opłat uiszczanych przez sprzedających na targowisku w Łazach.
 2. Omówienie pisma mieszkańca Łaz dotyczącego bezpieczeństwa i porządku publicznego na ul. Tuwima i ul. Kopernika w Łazach.

- w dniu 25 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Sprawy różne.            

                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

12‑04‑2022 13:16:14
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.31.2021 z dnia 21.01.2022r. dot. "Modernizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice - Częstochowa; odc. eksploatacyjny Trzebiesławice - Borowe Pole - odgałęzienie dn 250 do SP Zawiercie o długości ok.6120m."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

12‑04‑2022 10:13:28
Zarządzenie 11/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na terenie Leśnictw: Mitręga, Winowna, Rudniki i Łosień.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

30‑03‑2022 10:42:34
Koło Łowieckie „Ryś” w Siewierzu informuje, że od dnia 01.04.2022 r. przywrócona zostanie gospodarka łowiecka na terenie obwodu łowieckiego nr 86.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

30‑03‑2022 10:36:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

29‑03‑2022 08:54:18
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 520 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 52
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2022 16:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie