AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

30‑08‑2021 09:25:15

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 1.09.2021 r. godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1.Wniosek o sprawdzenie spółek gminnych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach pod względem obsługi prawnej.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE

27‑08‑2021 10:48:34
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na działkach nr 166 i 175 obręb Kuźnica Masłońska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

27‑08‑2021 09:46:58

Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego do chowu drobiu w miejscowości Niegowonice”,  realizowanego na działkach nr: 8250, 8251, 8253, obręb Niegowonice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

26‑08‑2021 08:50:38

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne
o zasadach Programu „Czyste Powietrze” w formie online dla mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie będzie prowadzone przy pomocy aplikacji MS Teams.

W spotkaniu można uczestniczyć przy użyciu laptopa, komputera, tabletu bądź smartphone z dostępem do Internetu i sprawnymi głośnikami. Link do spotkania znajduje się poniżej i będzie aktywny 15 minut przed spotkaniem. Po kliknięciu w link system umożliwi uruchomienie spotkania w przeglądarce, lub poprosi o pobranie aplikacji MS Teams w celu uruchomienia spotkania.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rz6p3

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

25‑08‑2021 08:46:05

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 25.08.2021 r. godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

1.Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

2.Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

23‑08‑2021 12:12:52
Dnia  23.08.2021r.  Treść decyzji  DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020.KM.10 po odwołaniu dotycząca przedsięwzięcia pn. Budowa  rurociągu produkowego o średnicy nominalnej DN 250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

20‑08‑2021 10:12:48

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”,  realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑08‑2021 08:31:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

18‑08‑2021 14:24:42

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 23 sierpnia 2021 roku, godz. 14.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5,  odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Omówienie pisma w sprawie wycinki drzew.

- w dniu 23 sierpnia 2021 roku, godz. 15.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy bieżące.

- w dniu 25 sierpnia 2021 roku,   godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5,  odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

Zarządza się możliwość uczestniczenia w posiedzeniach przez Radnych w trybie zdalnym

                                                                             Przewodnicząca

                                                                     Rady Miejskiej w Łazach

                                                                          /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

09‑08‑2021 09:52:05

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 423 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 43
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 13:57:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie