AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie

26‑08‑2020 13:38:30
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑08‑2020 14:00:22
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 05.08.2020 r. dotyczące zadania pn „Rozbiórka mostu istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu DW 796 w km3+435 w m. Turza"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑08‑2020 13:56:31
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 05.08.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym  „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dotyczące Sesji Rady Miejskiej w Łazach

18‑08‑2020 11:53:25

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                           /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dot.wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

18‑08‑2020 11:45:32

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że w  dniu  24.08.2020 r.  godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   wspólne posiedzenie   Komisji Rady Miejskiej  w Łazach.

 

 

Tematyka posiedzenia:

-------------------------------        

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

.                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

 

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

14‑08‑2020 14:18:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780-7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie" na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza oraz m. Niegowonice Gmina Łazy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

07‑08‑2020 08:18:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

06‑08‑2020 15:17:14
Dnia 06.08.2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące możliwości przejęcia przejazdu kolejowego w Chruszczobrodzie w użytkowanie jako przejazdu kategorii F użytku niepublicznego.

05‑08‑2020 15:12:01

Dnia 05.08.2020r.

Ogłoszenie PKP PLK

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

05‑08‑2020 14:18:53

Informujemy, że w związku z przygotowaniem do realizacji zadania – dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w dni nauki szkolnej/przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Łazy, którzy zamierzają skorzystać z tej formy pomocy proszeni są o złożenie do Urzędu Miejskiego w Łazach wniosku, w terminie do 14 sierpnia 2020 r. na formularzu zamieszczonym w zakładce Edukacja.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 306 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2020 10:27:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie