Aktualności


STRONA ARCHIWALNA BIP - kliknij tutaj

Strona archiwalna BIP zawiera informacje publikowane do dnia 25.05.2018r.

OGŁOSZENIE

17‑09‑2019 12:44:21

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy,   że w  dniu    25.09.2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim  w  Łazach,ul. Traugutta 15 odbędzie się sesja  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania – tutaj.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑09‑2019 12:36:59

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  23.09.2019 r. o  godz. 15.00  w  Urzędzie   Miejskim   w   Łazach,ul. Traugutta  15    odbędzie   się   wspólne posiedzenie  Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------------

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy  bieżące i  różne.

 

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

13‑09‑2019 10:35:12
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczy przedsięwzięcia "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑09‑2019 12:37:05

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w  dniu 23.09.2019 r. o godz.13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

2. Podsumowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 r.

3. Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy w roku 2019 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

4. Informacja na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny i lokalnego programu wsparcia "Rodzina 3+" w OPS Łazy po nowelizacji.

5. Informacja na temat realizacji w roku 2019 zadań Gminy Łazy w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

6.Sprawy bieżące i różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑09‑2019 08:29:58

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  16.09.2019 r.  o  godz. 15.00  w  Urzędzie   Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek posiedzenia:

-----------------------------

  1. Informacja dot. nowych regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami.
  2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2019 r.
  3. Sprawy bieżące.

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑09‑2019 08:25:30

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż  w  dniu  19.09.2019 r.  o godz.10.00 w siedzibie Promax-u w  Łazach, ul. Pocztowa 14   odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach dot. działalności Promax Spółki zo.o. z wyłącznym udziałem Gminy Łazy.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Łaz

06‑09‑2019 11:15:50
o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wiaduktu nad torem kolejowym PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w m. Trzebyczka."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia

06‑09‑2019 09:33:06

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 30.08.2019 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

06‑09‑2019 09:57:57

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  26.08.2019 r., godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

 

                                                                                     Przewodnicząca

                                                                        Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                  /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach

28‑08‑2019 15:03:36
w sprawie wydania decyzji o śreodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa rurociągu produktowego o śrdnicy nominalnej DN 250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 160 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2019 09:51:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie