AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Ogłoszenie

10‑06‑2019 16:48:44

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 13.06.2019 r. po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

 

Porządek posiedzenia:   

1. Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi” za 2018 rok.

3. Informacja na temat prac remontowych planowanych na okres wakacji w placówkach oświatowych.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2018 rok.

5. Sprawy bieżące i różne.

                    

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Rokitnie Szklacheckim w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 25.06.2019r

05‑06‑2019 10:55:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Skałbani w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 22.06.2019r

05‑06‑2019 10:53:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Chruszczobród Piaski w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 12.06.2019r

05‑06‑2019 10:51:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Chruszczobrodzie w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 12.06.2019r

05‑06‑2019 10:48:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

04‑06‑2019 11:11:06

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy  Łazy, że  w  dniu  10.06.2019 r. o  godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.


      Porządek posiedzenia:   

  1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy różne.

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta- Mieszkanie PLUS

31‑05‑2019 12:55:35

Burmistrz Łaz informuje, że w związku z Narodowym Programem Mieszkaniowym przeprowadza ankietę w sprawie ewentualnego uczestnictwa w programie „MIESZKANIE PLUS”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑05‑2019 16:41:02

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy,  że w dniu 13 czerwca 2019 roku, godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15,  odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Trzebyczka w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 07.06.2019r

27‑05‑2019 12:41:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Hutki Kanki w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 04.06.2019r

27‑05‑2019 12:39:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 1 .. 50  51  52  53  54  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie