AKTUALNOŚCI


Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

19‑01‑2021 10:05:56

Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑01‑2021 13:35:02

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 01 marca 2021r. do 12 marca 2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wykaz działek do dzierżawy
14‑01‑2021 09:31:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

13‑01‑2021 12:20:23

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach:

- w  dniu 18.01.2021 r., godz. 14.00  w Miejskim Ośrodku Kultury  w   Łazach, ul. Kościuszki 5  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w  Łazach.

Tematyką posiedzenia będzie rozpatrzenie petycji  w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- w dniu  18.01.2021 r., godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach, ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w posiedzeniach za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑01‑2021 12:17:39

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 20 stycznia 2021 roku, godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

08‑01‑2021 12:34:33

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 12.01.2021 roku, godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Ustalenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2021 rok.

2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑01‑2021 14:53:54

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500"., realizowanego na terenie gmin Siewierz, Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

28‑12‑2020 11:15:18

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑12‑2020 13:01:56
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.5.9.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia."
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑12‑2020 11:46:34

Urząd Miejski w Łazach uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2020r. /Wigilia/ jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu.
W dniu  31 grudnia 2020r.  /Sylwester/  Urząd będzie czynny do godziny 13.30.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 341 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 35
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2021 10:06:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie