Gospodarka Odpadami i Ściekami


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady odbioru odpadów komunalnych- odpowiedzi na pytania

17‑09‑2018 13:15:23

Kiedy i jak obierane są odpady komunalne
1. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są w sposób selektywny i odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady gromadzimy do worków o odpowiedniej kolorystyce:
a) worek zielony – szkło białe i kolorowe,
b) worek żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
c) worek niebieski - papier i tektura

d) worek brązowy- odpady biodegradowalne
2. na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda. Opróżniane z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.
3. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością :
- 1 raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik (okres letni),
- 1 raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy)

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów podlegających selektywnej zbiórce oraz odpadów zielonych, gruzu, styropianu, papy, odpadów z remontu, azbestu.
4. Odpady zmieszane w zabudowie wielolokalowej odbierane są z częstotliwością 1 raz na tydzień.
5. 3. Odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych
a) z terenu nieruchomości wielolokalowych wyłącznie w zakresie odpadów zielonych według indywidualnych potrzeb w okresie letnim (od 01 maja- do 30 listopada),
b) z terenu nieruchomości jednorodzinnych 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim (od 01 maja- do 30 listopada) - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych

6.Dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem sprzed posesji obierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Czy można wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów segregowanych w przezroczystych lub opisanych workach, Worek zastępczy powinien być w dowolnej kolorystyce, najlepiej przezroczysty, tak aby widoczna była zawartość worka tylko należy pamiętać że wymianie podlegają tylko worki przeznaczone do segregacji, w przypadku własnych worków są one odbierane ale nie podlegają wymianie. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy można wystawić większą ilość odpadów zmieszanych?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów zmieszanych w swoich pojemnikach, które przystosowane są do obioru przez śmieciarkę lub w opisanych workach ustawionych obok pojemnika. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie. Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Jakie odpady zmieszane można wrzucić do pojemnika
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone
Odpady zmieszane to np.: popiół, zlewki zup, obierki z warzyw i owoców, opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, stłuczone lustra, małe zabawki, szmaty, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, obuwie.


Co z trawą, liśćmi i gałęziami? Gdzie je można wyrzucać?
Odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.  Odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym lub we wlanym zakresie przywozimy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ponadto informujemy, że począwszy od miesiąca lipca 2017r. dodatkowo będą odbierane od mieszkańców odpady zielone, które należy gromadzić w workach koloru brązowego. Odbiór tych odpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem w miesiącach od maja do listopada z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie.


Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu w domu?
Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej – prowadzone są prace remontowe, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę, ponieważ właścicielowi nie przysługuje prawo pozbywania się tego typu odpadów w ramach opłaty za śmieci.
W przypadku, gdy drobne remonty prowadzone są przez właściciela nieruchomości należy wytworzone odpady budowlane (tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne) przekazać do PSZOK we własnym zakresie, w ilościach 120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej lub 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej.
W PSZOK nie przyjmowane są inne odpady budowlane typu: jest styropian budowlany, papa, dachówka,azbest.
W przypadku dużej ilości odpadów należy wynająć na swój koszt firmę odbierającą odpady budowlane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)

17‑09‑2018 13:18:07

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony przez Promax Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14 Łazy tel. 32/6734260

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

-120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej

- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

NIE NALEŻY zawozić:

styropianu bydowlanego ( np. z ocieplenia), okien
części samochodowych w tym zderzaków,
papy i gontu,
azbestu

Odpady  nie należą do odpadów za które płacimy w ramach opłaty za odpady komunalne i firma nie może ich przyjąć, należy je przekazać specjalistycznej firmie, która ma pozwolenie na odbiór takich odpadów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

17‑09‑2018 13:34:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów

17‑09‑2018 13:38:44
Podmioty odbierajace odpady z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Łazy- Alba MPGK Sp. zo.o. ul. Starocmentarna 2 Dąbrowa Górnicza
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozpatrywanie Skarg w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

17‑09‑2018 13:36:21
Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej, telefonicznej, lub elektronicznej niezwłocznie
-nie później niż 7dni od zaistnienia nieprawidłowości.
Uwagi należy zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach w
Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach, pod nr tel. 32/6729422, lub na adres mailowy odpady@lazy.pl, um@lazy.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Popczyk
email: jpopczyk@lazy.pl
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2019 10:28:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie