Gospodarka Odpadami i Ściekami


Plik pdf HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2021
25‑03‑2021 14:23:30

Rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

REGULAMIN
- wystawienia odpadów wielkogabarytowych przed bramy posesji (tak jak w przypadku odpadów komunalnych) należy dokonać do godz. 6.00 w dzień planowanej zbiórki
- jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i wystawione odpady wskazują na pochodzenie z działalności – odpad nie podlega odbiorowi (pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowników Urzędu Miejskiego)
- w zabudowie wielolokalowej (bloki) odpady należy gromadzić przy kontenerach na śmieci do godz. 6.00 w dzień planowanej zbiórki

 

ODPADY PODLEGAJĄCE ODBIOROWI MINN:

- MEBLE, STOŁY, KRZESŁA, DRZWI,

- DYWANY, MATERACE, WYKŁADZINY

- ZUŻYTY SPRZĘT SPORTOWY (ROWERY, ITP.)

- ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW

- WÓZKI DZIECIĘCE

- SPRZĘT AGD

- SPRZĘT RTV

- ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

- PANELE PODŁOGOWE, BOAZERIA,

 

ODPADY NIEPODLEGAJĄCE ODBIOROWI:

- GRUZ

- ODPADY REMONTOWO – BUDOWLANE

- PAPA

- ONDULINA

- ODPADY ZIELONE (W TYM GAŁĘZIE, KONARY)

- ODPADY NIEBEZPIECZNE

- AZBEST

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

30‑03‑2021 14:52:45
Zmiany przyjmowania odpadów w PSZOK od 6 kwietnia 2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

30‑03‑2021 14:51:23

Gmina Łazy informuje, że w dniu 03 kwietnia 2021r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

07‑12‑2020 11:47:17
Dokumenty:
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA JEDNORODZINNA - 2021.pdf
11‑12‑2020 13:05:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA WIELORODZINNA - 2021
28‑01‑2021 10:01:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Aktualności

14‑08‑2020 13:50:47

Gmina Łazy informuje, że od  dnia  24  grudnia  2020r do  dnia  03 stycznia  2021r.

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie  32 6729422 wew. 117

 

 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łazy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA !

08‑12‑2020 18:41:40

 

Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych oraz popiołu w grudniu 2020 dla następujących rejonów:

HUTKI-KANKI, NIEGOWONICE - Bystrzynowska, Cmentarna, Fabryczna, Górna, Jurajska, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Małobądzka, Piaskowa, Pilicka, Podgórna, Polna, Słoneczna, Słotwina, Spokojna,sportowa, Starowiejska, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Wierzbowa, Zbożowa, Źródlana

ŁAZY -Bory, Częstochowska, Fabryczna, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Krzywa, Leśna, Leśniczówka, Mała, Mickiewicza, Ogrodowa, Partyzantów, Pileckiego, Pocztowa, Podmiejska, Stawowa, Wysocka, Wyzwolenia, Zamknięta; WYSOKA – Paderewskiego 47-62 ;Zielona 9

TRZEBYCZKA 72;   WIESIÓŁKA;   WYSOKA

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

17‑09‑2018 12:05:15

Kto i kiedy dokonuje złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. oddanie do użytku nowo wybudowany dom lub zmiana właściciela nieruchomości).

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklrację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny

Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1)zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

2)opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja elektoniczna

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)

17‑09‑2018 13:18:07

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony przez Gminę Łazy ul. Pocztowa 14 Łazy tel. 32/6729422 wew. 117

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

-120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej

- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

NIE NALEŻY zawozić:

styropianu bydowlanego ( np. z ocieplenia), okien
części samochodowych w tym zderzaków,
papy i gontu,
azbestu

Odpady  nie należą do odpadów za które płacimy w ramach opłaty za odpady komunalne i firma nie może ich przyjąć, należy je przekazać specjalistycznej firmie, która ma pozwolenie na odbiór takich odpadów.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem COVID–19 w trakcie oddawania odpadów, należy zachować środki ostrożności, które obowiązują na terenach publicznych w całym kraju tj. maseczki, zachowanie odległości oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracownika PSZOK.

Dodatkowo informujemy, że na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec lub w przypadku przywiezienia większej ilości odpadów minimalna ilość osób niezbędna do wyładowania odpadów,  tak żeby nie stwarzać okazji do gromadzenia się większej grupy osób.
Osoby oczekujące na wstęp do PSZOKu prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości od siebie.
Pomimo ustalonych nowych zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości ograniczenia oddawania odpadów do PSZOK-u jedynie do niezbędnego minimum.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualności

06‑04‑2020 13:39:31

Usługę odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2020r. świadczy firma FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Grabowska
email: agrabowska@lazy.pl
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2021 14:54:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie