Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

19‑03‑2021 11:30:30

Burmistrz Łaz zarzadza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy
Czas rozpoczęcia konsultacji od19.03.2021 r. do 26.03.2021r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

12‑02‑2021 11:06:49

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 12.02.2021 r. – 19.02.2021 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2021 roku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

12‑01‑2021 09:54:48
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 12.01.2021 r. - 19.01.2021 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Chruszczobród

05‑01‑2021 14:30:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

01‑12‑2020 11:44:35
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 1.12.2020 r. - 8.12.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łazy na lata 2021-2025.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

30‑11‑2020 15:49:21
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 30.11.2020 r. - 07.12.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łazy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

09‑11‑2020 15:46:48
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 10.11.2020 r. - 17.11.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

10‑09‑2020 14:41:33
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 11.09.2020 r.-18.09.2020 r. w zakresie projektu zmiany Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2020 roku”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

14‑08‑2020 10:16:17
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 14.08.2020 r.-21.08.2020 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2020/2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

01‑07‑2020 12:59:39

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 01.07.2020 r.-06.07.2020 r. w przedmiocie:

1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy

2. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Popczyk
email: jpopczyk@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2021 11:32:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie