AKTUALNOŚCI


Wykaz do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym i do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łazy

11‑02‑2019 12:39:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacja na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

11‑02‑2019 07:26:02

Urząd Miejski w Łazach informuje mieszkańców Gminy Łazy, że zamierza pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób fizycznych na zdjęcie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji z budynków położonych na terenie Gminy Łazy oraz zbieranie, transport  i utylizację wyrobów azbestowych zdemontowanych i zalegających na posesjach

Termin naboru wniosków od 08.02.2019 r do 01.03.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

07‑02‑2019 15:04:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2019 12:10:11

Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 16:00:02

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu  06.02.2019 r. o  godz. 14.00 w sali narad tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji.

Porządek posiedzenia:
-----------------------------                                                               

  1. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą  Nr  VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 roku.
  2. Stan wdrażania realizacji projektu dot. przebudowy budynku KTS w Łazach.
  3. Sprawy bieżące i różne.

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 15:50:45

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Pocztowa 14 odbędzie  się  kontrola  Komisji   Rewizyjnej  Rady  Miejskiej   w  Łazach  dot. zimowego utrzymania dróg gminnych 2018/2019.

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑01‑2019 12:53:09

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 30 stycznia 2018 roku, godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach

23‑01‑2019 12:44:52

- W dniu 28 stycznia 2019 roku, godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie spraw bieżących.

- W dniu 28 stycznia 2019 roku, godz.15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego

21‑01‑2019 12:01:33

Burmistrz Łaz przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.):

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać pisemne uwagi dotyczące oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia (Łazy, ul. Traugutta 15, pokój nr 208).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 237 Numer strony: 1 .. 16  17  18  19  20  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2020 13:38:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie