AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie

06‑02‑2019 12:10:11

Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 16:00:02

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu  06.02.2019 r. o  godz. 14.00 w sali narad tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji.

Porządek posiedzenia:
-----------------------------                                                               

  1. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą  Nr  VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 roku.
  2. Stan wdrażania realizacji projektu dot. przebudowy budynku KTS w Łazach.
  3. Sprawy bieżące i różne.

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

04‑02‑2019 15:50:45

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, iż w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Pocztowa 14 odbędzie  się  kontrola  Komisji   Rewizyjnej  Rady  Miejskiej   w  Łazach  dot. zimowego utrzymania dróg gminnych 2018/2019.

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                         /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑01‑2019 12:53:09

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 30 stycznia 2018 roku, godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach

23‑01‑2019 12:44:52

- W dniu 28 stycznia 2019 roku, godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie spraw bieżących.

- W dniu 28 stycznia 2019 roku, godz.15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego

21‑01‑2019 12:01:33

Burmistrz Łaz przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.):

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać pisemne uwagi dotyczące oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia (Łazy, ul. Traugutta 15, pokój nr 208).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2019 r.

15‑01‑2019 14:56:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑01‑2019 09:11:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Trójkąt 15-20 w Łazach w sprawie zmiany terminu usunięcia 11 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 126/3 położonej w Łazach
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑01‑2019 15:26:27

W dniu 14 stycznia 2019 roku, godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.


Tematyka posiedzenia:

  1. Ustalenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok.
  2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 214 Numer strony: 1 .. 14  15  16  17  18  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 13:24:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie