AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Konsultacje społeczne

21‑02‑2019 08:57:14

 Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2019 roku"

Czas rozpoczęcia konsultacji 21.02.2019 r.  zakończenie konsultacji 26.02.2019r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące Sesji Rady Miejskiej w Łazach

20‑02‑2019 14:00:19

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców miasta i gminy Łazy, że w dniu 27 lutego 2019 roku, godz.14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach.


Porządek obrad oraz materiały do pobrania – tutaj

Transmisja z obrad – tutaj

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

20‑02‑2019 13:57:14

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców miasta i gminy Łazy, że w dniu 25 lutego 2019 r. godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. 2.Sprawy bieżące.

 

        Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

                   /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑02‑2019 15:11:44

Burmistrz Łaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy.

Wnioski o dotację można składać w okresie od dnia 04 marca 2019r. do 15 marca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Łazach w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach w pokoju nr 22 w godzinach:

- w poniedziałek w godz.7:30–16:30,

- od wtorku do czwartku w godz.7:30-14:30,

- w piątek w godz.7:30-12:30.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dot. posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

14‑02‑2019 12:39:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym i do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łazy

11‑02‑2019 12:39:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacja na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

11‑02‑2019 07:26:02

Urząd Miejski w Łazach informuje mieszkańców Gminy Łazy, że zamierza pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób fizycznych na zdjęcie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji z budynków położonych na terenie Gminy Łazy oraz zbieranie, transport  i utylizację wyrobów azbestowych zdemontowanych i zalegających na posesjach

Termin naboru wniosków od 08.02.2019 r do 01.03.2019 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

07‑02‑2019 15:04:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2019 12:10:11

Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 423 Numer strony: 1 .. 34  35  36  37  38  .. 43
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 13:57:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie