AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE

23‑09‑2020 10:19:19

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 30 września 2020 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul.Kościuszki 5.

            Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania   tutaj

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                 /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑09‑2020 10:23:23

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

- w  dniu 28.09.2020 r., godz. 13.30  w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się   posiedzenie  Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja nt. realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
  2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
  3. Podsumowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.
  4. Informacja nt. realizacji w Gminie Łazy w roku 2020 programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
  5. Informacja nt. funkcjonowania Karty Dużej Rodziny i lokalnego programu wsparcia „Rodzina 3+ w OPS Łazy.
  6. Informacja nt. realizacji w roku 2020 zadań Gminy Łazy  w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
  7. Sprawy bieżące i różne.

- w dniu  28.09.2020 r., godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  w   Łazach, ul. Traugutta 15  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja z wykonania  budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2020 r.
  2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  3. Sprawy bieżące i różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnego w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                                Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                      /-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

22‑09‑2020 14:44:35
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o sprostowaniu omyłek pisarskich w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12.05.2020 r. nr 2/2020 znak sprawy IFXIII.747.25.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 182 na odcinku Siewierz - Zawiercie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2020

16‑09‑2020 12:46:47

Dnia 16.09.2020r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

14‑09‑2020 13:50:03

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w Urzędzie Miejskim   w Łazach,  ul.Traugutta 15 w dniu 21.09.2020 r. o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego tematyką będzie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Łaz z dnia 24.08.2020 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑09‑2020 10:42:19
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

10‑09‑2020 08:12:53

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach w dniu  17 września 2020 roku o godz.10.00 przeprowadzi kontrolę realizacji inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej".

I część kontroli – wizja w terenie.

II część kontroli – Urząd Miejski w Łazach , ul. Traugutta 15 ( sala narad III p.).

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

07‑09‑2020 13:23:11

Sprzedaż nieruchomości przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑09‑2020 08:56:32
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 - 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 - 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

26‑08‑2020 13:41:46
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wydaniu PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 307 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2020 10:27:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie