AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. (obowiązuje od 1 maja 2022 r.)

16‑05‑2022 16:27:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

16‑05‑2022 11:04:58

Państwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć wód podziemnych znajdujacych się  na terenie Gminy Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑05‑2022 14:15:11

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 16.05.2022 r. godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie zmian w Regulaminie utrzymania czystości oraz zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

11‑05‑2022 08:56:31

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 16.05.2022 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach ul.Traugutta 15 odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka kontroli:

Sprawdzenie rejestru umów i faktur w Urzędzie Miejskim w Łazach za 2021 rok.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

09‑05‑2022 09:00:12

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2022 r. znak IFXIII.7820.74.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78
odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

04‑05‑2022 13:07:55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15,  odbędzie sie wspólne posiedzenie Komisji. 

Porządek obrad:

1. Przedstawienie przez firmę ALBA MPGK Sp. z o.o. prośby o zmianę zapisów umowy na odbiór odpadów komunalnych.

2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Gminy Łazy za rok 2021.

3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

04‑05‑2022 14:50:59
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  ” Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, których inwestorem jest firma NOKTIS z m. Wysoka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29‑04‑2022 12:40:23

Raport zgodnie z § 15. 2. Uchwały NR XXVIII/174/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

27‑04‑2022 13:06:07
Informacja dla osób lub podmiotów, prowadzących sklepy zoologiczne, ogrodnicze, szkółki ogrodnicze oraz posiadaczy inwazyjnych gatunków obcych (IGO).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

26‑04‑2022 12:55:52
Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 523 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 53
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2022 16:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie