AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

13‑01‑2022 08:25:48
Obwieszczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 11.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP realizowana w ramach zadania " Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w m. Trzebyczka"".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑01‑2022 10:43:59

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 19  stycznia 2022 roku,  godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach,  ul. Kościuszki 5,  odbędzie się   Sesja Rady Miejskiej  w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/  Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑01‑2022 10:39:39

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 17 stycznia 2022 roku, godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,   ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Ustalenie zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

- w dniu 17 stycznia 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Spółdzielcza 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy różne.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

05‑01‑2022 13:20:22
Nabór wniosków i deklaracji na demontaż i utylizację azbestu w 2022 i 2023 roku.
Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DEKLARACJA.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Numery ewidencyjne obrębów.pdf
05‑01‑2022 13:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała.pdf
05‑01‑2022 14:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

04‑01‑2022 12:25:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2021 r. o przyjęciu dokumentu - zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska PLH240009.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

31‑12‑2021 08:34:55
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie nagrody artystycznej zgodnie z uchwałą Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach do dnia 15.02.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑12‑2021 10:30:44
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", na działkach nr 6866, 6867 obręb Niegowonice.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑12‑2021 09:56:12
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego do chowu drobiu w miejscowości Niegowonice”,  realizowanego na działkach nr: 8250, 8251, 8253, obręb Niegowonice.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑12‑2021 08:12:32
WYKAZ DO DZIERŻAWY
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

27‑12‑2021 08:40:32

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 grudnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne
o zasadach Programu „Czyste Powietrze” w formie online dla mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie będzie prowadzone przy pomocy aplikacji MS Teams.

W spotkaniu można uczestniczyć przy użyciu laptopa, komputera, tabletu bądź smartphone z dostępem do Internetu i sprawnymi głośnikami. Link do spotkania znajduje się poniżej i będzie aktywny 15 minut przed spotkaniem. Po kliknięciu w link system umożliwi uruchomienie spotkania w przeglądarce, lub poprosi o pobranie aplikacji MS Teams w celu uruchomienia spotkania.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rz6p3

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 473 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 48
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2022 08:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie