AKTUALNOŚCI


Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Obwieszczenie

25‑02‑2021 12:57:15

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑02‑2021 12:06:27
Obwieszczenie dla uczestników scalenia
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑02‑2021 09:34:26

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 24 lutego 2021 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑02‑2021 09:37:34

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 22 lutego 2021 roku, godz. 15.00 wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Łazach, które odbędzie się  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy bieżące i różne.

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

15‑02‑2021 16:00:54

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

15‑02‑2021 14:33:30

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 4 lutego 2021 r. znak GL.RUZ.4210.263m.2020.AK

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

01‑02‑2021 16:33:24
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7820.74.2020 z dnia 25.01.2021 r. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów)  - od km 105+836 do km 122+500"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na rachmistrza spisowego

28‑01‑2021 13:40:40

Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑01‑2021 09:45:13

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

22‑01‑2021 11:49:55

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 1 lutego 2021 roku, godz.15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Chorzowie na temet budowy mieszkań na terenie Gminy Łazy.

2.Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 356 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 36
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2021 12:57:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie