AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

OGŁOSZENIE

15‑06‑2021 10:34:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOS.420.13.2021.JŻ.1 z 10 czerwca 2021

14‑06‑2021 17:18:52
Data zamieszczenia: 14.06.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

14‑06‑2021 16:22:21

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OBWIESZCZENIE
09‑06‑2021 13:26:03

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

09‑06‑2021 09:16:44

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, o następujących posiedzeniach

Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

W dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 

Porządek obrad:

1.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok”.

2.Sprawozdanie z realizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za rok 2020.

4.Sprawy bieżące.

W dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Porządek obrad:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2.Sprawy bieżące.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w posiedzeniach za pomocą środków porozumiewania się na odległość(zdalny tryb obradowania).

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

09‑06‑2021 09:42:59

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku,  godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się Sesja Rady Miejskiej  w Łazach

Porządek obrad sesji wraz z materiałami do pobrania tutaj.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                    /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

02‑06‑2021 14:27:23

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 czerwca o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie informacyjne
o zasadach Programu „Czyste Powietrze” w formie online dla mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie będzie prowadzone przy pomocy aplikacji MS Teams.

W spotkaniu można uczestniczyć przy użyciu laptopa, komputera, tabletu bądź smartphone z dostępem do Internetu i sprawnymi głośnikami. Link do spotkania znajduje się poniżej i będzie aktywny 15 minut przed spotkaniem. Po kliknięciu w link system umożliwi uruchomienie spotkania w przeglądarce, lub poprosi o pobranie aplikacji MS Teams w celu uruchomienia spotkania.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rz6p3

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOOŚ-WDŚZIL.420.9.2020 KM.5

01‑06‑2021 10:54:56
Dnia 01.06.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXV.7840.7.28.2020 z dnia 19 maja 2021 r.

28‑05‑2021 12:36:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia Starosty Zawierciańskiego Nr GII.042.49.2021 z dnia 26.05.2021r

27‑05‑2021 09:42:53
Dnia 27.05.2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 390 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 10:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie