2020


BUDŻET OBYWATELSKI na rok 2020

Mieszkańcy Miasta i Gminy Łazy mogą podejmować decyzje o tym, na co wydać pieniądze, aby w ich okolicy było ładniej i wygodniej. Dokładnie 70.000 zł przeznaczono na realizację pomysłów Mieszkańców.

Termin składania propozycji wykonania jednorocznych zadań własnych gminy wraz z określeniem szacunkowej wartości środków finansowych z budżetu potrzebnej na ich realizację upłynął 31.10.2019r. 

 

INFORMACJA

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wpłynęło 15 wniosków z propozycjami zadań do realizacji. 1 wniosek nie spełnił wymaganych kryteriów pod względem formalnym. 14 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w związku z tym poniższe propozycje zadań zostaną poddane pod głosowanie.

 

Zapraszamy do głosowania od 27.11.2019 r. do 18.12.2019 roku

Każdy Mieszkaniec Gminy Łazy może oddać tylko 1 głos  na jedno wybrane zadanie poprzez przesłanie wypełnionego formularza w wersji elektronicznej lub w formie papierowej.

Formularz papierowy należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15, decyduje data wpływu do tut. Urzędu do dnia  18.12.2019 r.

Zadania :

 • Wykonanie nowej nawierzchni na ul.Ks.Mieczysława Szostka w Łazach.
 • Doposażenie i uzupełnienie placu zbaw w Wiesiółce.
 • Zakup oczyszczaczy powietrza do Przedszkola Publicznego w Łazach, ul.Topolowa i ul.Kolejowa.
 • Rewitalizacja zbiornika wodnego „STOK” w Wysokiej.
 • Wykonanie poręczy na moście strumienia – skrzyżowanie ul.Topolowej z ul.Piaskową w Kuźnicy Masłońskiej.
 • Wymiana grzejników gazowych w Remizie OSP w Turzy.
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Niegowonicach przy ul. Kolejowej na odcinku ok.350 m – od ul. Szerokiej do ul. Kościuszki.
 • Zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy w Trzebyczce.
 • Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach.
 • „Łączymy pokolenia” – stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej odpowiadającej potrzebom trzech pokoleń mieszkańców Łaz przy Niepublicznym Przedszkolu „Biedroneczki” w Łazach.
 • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie.
 • Rewitalizacja skwerku na Osiedlu Podlesie przy ul.Jesionowej w Łazach – II etap (wmiana nawierzchni chodników przy dojściu do skwerku). Doposażenie placu zabaw przy ul.Częstochowskiej w postaci postawienia altany.
 • Dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Łazy do 24 roku życia.
 • Budowa skwerku na osiedlu „Cementownia” przy ul. Robotniczej w Wysokiej.

Pliki do pobrania

07‑10‑2019 13:09:21
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Rady Miejskiej w Łazach w sprawie wymagań jakie powinien spełniać budżet obywatelski.pdf
07‑10‑2019 13:14:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 142.pdf
07‑10‑2019 13:11:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na 2020r..pdf
15‑10‑2019 08:57:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o realizację zadania wraz z listą poparcia mieszkańców.pdf
15‑10‑2019 08:51:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz do głosowania.pdf
26‑11‑2019 15:21:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Budżet obywatelski 2020 - wyniki.pdf
31‑12‑2019 13:44:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jurkin
email: mjurkin@lazy.pl
, w dniu:  07‑10‑2019 12:59:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  07‑10‑2019 12:59:37
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2023 07:57:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie