2023


Budżet obywatelski 2023

04‑08‑2022 11:56:25

Mieszkańcy   Miasta  i  Gminy  Łazy   mogą  podejmować  decyzje  o  tym,  na  co  wydać  pieniądze, aby w ich  okolicy było  ładniej i wygodniej. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 roku przeznaczona jest kwota 70.000 zł.

W terminie od 8.08.2022 r. do 30.08.2022 r mieszkańcy miasta i gminy Łazy mogli zgłaszać zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Zgłoszono następujące zadania:

 1. Zakup budynku tzw. Domek holenderski z przeznaczeniem na świetlicę dla Sołectwa Chruszczobród Piaski.
 2. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością straży – wyposażona straż – BEZPIECZNA GMINA.
 3. Rozbudowa  ściany  wspinaczkowej  jako  element  poprawy sprawności psychofizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Gminie Łazy – ściana wspinaczkowa  w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.
 4. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Częstochowskiej w postaci postawienia altany.
 5. Dbam o swoje bezpieczeństwo – bezpiecznie z OSP Rokitno Szlacheckie i OSP Niegowonice.
 6. Profesjonalne oświetlenie Hali Sportowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Łaz wnioski te poddane zostały weryfikacji pod względem formalnym oraz ocenie pod względem merytorycznym.                     
Pozytywną ocenę pod względem formalnym uzyskały wszystkie wnioski – 6 wniosków.
Pod względem merytorycznym 1 wniosek uzyskał negatywną ocenę.
Jest to wniosek z propozycją zadania do realizacji o nazwie: „Rozbudowa  ściany  wspinaczkowej jako  element  poprawy sprawności psychofizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych   w  Gminie Łazy – ściana wspinaczkowa  w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach”. Wnioskodawca zakłada, że głównym celem projektu jest poprawienie aktywności psycho-fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez komercyjny dostęp do ściany wspinaczkowej.


Uzasadnienie:
Komercyjny charakter korzystania ze ściany wspinaczkowej nie spełnia wymagań § 4  ust.5 Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Łaz, gdyż komercyjny dostęp do ściany wspinaczkowej oznacza, że projekt jest nastawiony na osiąganie zysku, co wyklucza jego ogólnodostępność i w związku z tym nie zostanie dopuszczony do głosowania.
 

Głosowanie  zakończone.

Odbyło się w dniach od 6.10.2022 r. do 21.10.2022 r.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Formularz elektroniczny aktywny bedzie do godz. 24.00 w dniu 21.10.2022r.

Formularz papierowy można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15, decyduje data wpływu do tut. Urzędu do 21.10.2022r. do godziny 13.30.

Formularz głosowania elektronicznego

Jeżeli nie chcesz korzystać z formularza elektronicznego możesz zagłosować tradycyjnie.

Pamiętaj jednak o tym, że możesz zagłosować tylko raz, albo elektronicznie, albo papierowo.

Pobierz formularz do wydruku

 

Zadania dopuszczone do głosowania:

 

 • Zakup budynku tzw. Domek holenderski z przeznaczeniem na świetlicę  dla Sołectwa Chruszczobród Piaski
   
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością straży – wyposażona straż – BEZPIECZNA GMINA
   
 • Doposażenie  placu  zabaw  przy  ulicy  Częstochowskiej  w postaci postawienia altany
   
 • Dbam o swoje bezpieczeństwo – bezpiecznie z OSP Rokitno Szlacheckie i OSP Niegowonice
   
 • Profesjonalne oświetlenie Hali Sportowej

 

Harmonogram:

 

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Łazy na rok 2023

 

 

08.08.2022 r. – 30.08.2022 r.

 

 

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

 

 

31.08.2022 r. – 05.10.2022 r.

 

 

Ocena formalna i merytoryczna zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

 

 

06.10.2022 r. – 21.10.2022 r.

 

 

Głosowanie

 

do 04.11.2022 r.

 

 

Ogłoszenie wyników głosowania

Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  04‑08‑2022 11:51:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  04‑08‑2022 11:51:12
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2022 15:01:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie