AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O G Ł O S Z E N I E

18‑07‑2019 10:39:24

     Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 24 lipca 2019 r,  godz.12.00    w sali narad tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju  i Promocji.

Porządek posiedzenia:                                                            

  1. Odwodnienie terenu wzdłuż  ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach ( na wysokości garaży na  osiedlu Podlesie ).
  2. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.03.2011 r.
  3. Sprawy bieżące i różne.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja

12‑07‑2019 09:13:17
Decyzja Ministra Środowiska z dnia 02.07.2019 r zatwierdzająca Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu "Zawiercie 3".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Starosty Zawierciańskiego

10‑07‑2019 09:31:49
Zawiadomienie Starosty Zawierciańskiego o okazaniu projektu scalenia gruntów wsi Wysoka
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

09‑07‑2019 11:17:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

01‑07‑2019 15:04:17

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

01‑07‑2019 12:40:25
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E

14‑06‑2019 09:38:37

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019r. Urząd Miejski w Łazach będzie nieczynny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

13‑06‑2019 12:41:32
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:
" Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu drogi DW 796 w km 3+435 w m. Turza"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑06‑2019 16:48:44

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 13.06.2019 r. po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

 

Porządek posiedzenia:   

1. Informacja na temat realizacji w Gminie Łazy programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi” za 2018 rok.

3. Informacja na temat prac remontowych planowanych na okres wakacji w placówkach oświatowych.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2018 rok.

5. Sprawy bieżące i różne.

                    

                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                   /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie w Rokitnie Szklacheckim w sprawie wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w dniu 25.06.2019r

05‑06‑2019 10:55:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 712 Numer strony: 1 .. 58  59  60  61  62  .. 72
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 15:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie