Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro


Dostawa samochodu osobowego - busa do przewozu 9 osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

19‑08‑2020 14:31:30

Dnia 19.08.2020 r.  Termin składania ofert: 4.09.2020 r.

Dnia 27.08.2020 r. Wyjaśnienia treści zapytań ofertowych nr 1 i nr 2 oraz zmiana treści zapytania

Nowy termin składania ofert: 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie teści zapytania nr 3

Dnia 15.09.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i aparatów powietrznych dla OSP Niegowonice gmina Łazy

19‑08‑2020 10:06:52

Dnia 19.08.2020r. Termin składania ofert: 01.09.2020

Dnia 26.08.2020r. Wyjaśnienie treści zapytania nr 1

Dnia 03.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2020 roku"

10‑06‑2020 07:37:08

Dnia 10.06.2020r. Termin składania ofert: 22.06.2020r.

Dnia 23.06.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 08.07.2020r. Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA PLUS w Gminie Łazy.

08‑06‑2020 17:10:29

Dnia 08.06.2020r. Termin składania ofert: 18.06.2020r.

Dnia 01.07.2020r. Wybór oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej”

20‑05‑2020 08:21:38

Dnia 20.05.2020r. Termin składania ofert: 28.05.2020r.

Dnia 02.06.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA w Gminie Łazy.

15‑05‑2020 13:22:50

Dnia 15.05.2020r. Termin składania ofert: 25.05.2020r.

Dnia 19.05.2020r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.05.2020

Dnia 20.05.2020r. Wyjaśnienie treści Zaproszenia nr 2

Dnia 01.06.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkoszeniem urządzeń (drogowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych), drzew oraz każdego skrzyżowania zlokalizowanego na terenie Gminy Łazy”

24‑04‑2020 12:06:02

Dnia 24.04.2020r. Termin składania ofert: 06.05.2020r. godz. 10:00

Dnia 12.05.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2020 roku”

07‑04‑2020 15:22:12

Zaproszenie do składania ofert Dnia 07.04.2020r. Termin składania ofert: 17.04.2020r.

Dnia 24.04.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 09.06.2020r. Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn: “ Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej”

14‑01‑2020 09:04:08

Dnia 14.01.2020r. Termin składania ofert: 22.01.2020r.

Dnia 28.01.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn: “Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej Świetlicy Edukacyjno – Kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37.”

02‑12‑2019 14:23:49

Dnia 02.12.2019r.

Zaproszenie. Termin składania ofert: 10.12.2019r.

Dnia 11.12.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Karolina Wystrychowska
email: kwystrychowska@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:30:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:30:31
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2020 14:37:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive