Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro


Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej. Postępowanie 5.

16‑09‑2020 13:34:45
Dnia 16.09.2020r. Termin składania ofert: 01.10.2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021”

15‑09‑2020 13:16:18

Dnia 15.09.2020r. Termin składania ofert: 24.09.2020r.

Dnia 24.09.2020r. Informacja z otwarcia ofert

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach. Postępowanie 2

15‑09‑2020 10:04:23
Dnia 15.09.2020r. Tetmin składania ofert: 30.09.2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6.269.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020. Postępowanie 2.

11‑08‑2020 12:19:05
Dnia 11.08.2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Odtworzenie elementów dróg w postaci krawężników, obrzeży i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej.

11‑08‑2020 12:15:24
Dnia 11.08.2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022”

29‑07‑2020 08:29:24

Dnia 29.07.2020r. Termin składania ofert: 10.08.2020r.

Dnia 10.08.2020r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 13.08.2020r. Unieważnienie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑07‑2020 11:05:16
Dnia 24.07.2020r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej. Postępowanie 4.

23‑07‑2020 13:39:08

Dnia 23.07.2020r. Termin składania ofert: 07.08.2020r.

Dnia 05.08.2020r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.08.2020r.

Dnia 10.08.2020r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.08.2020r.

Dnia 14.08.2020r. Informacja z owarcia ofert

Dnia 04.09.2020r. Informacja o unieważnieniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach

22‑07‑2020 13:19:30

Dnia 22.07.2020r. Termin składania ofert: 06.08.2020r.

Dnia 06.08.2020r. Unieważnienie postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy na których zamieszkują mieszkańcy w miesiącu lipcu 2020 r.” Postępowanie 2

02‑07‑2020 13:32:43
Unieważnienie postępowania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 44 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Ściślicka
email: wirum@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2020 13:38:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive