Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro


Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2021 roku

15‑06‑2021 15:22:34
Dnia 15.06.2021. Termin składania ofert: 23.06.2021
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej dla dwóch zadań realizowanych przez Gminę Łazy.

15‑06‑2021 09:16:34
Dnia15.06.2021. Termin składania ofert: 23.06.2021
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

27‑05‑2021 13:19:14

Dnia 27.05.2021r. Termin składania ofert: 07.06.2021r.

Dnia 14.06.2021 Wybór oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do mieszkańców Gminy, w kontekście prawidłowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

07‑05‑2021 13:22:29
  Termin zlozenia ofert do 17.05.2021r. do godz 9.30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Świadczenie usług w zakresie wyłapywania lub odławiania zwierząt wolno żyjących potrzebujących pomocy z terenu Gminy Łazy w 2021 roku i przekazywanie ich do schroniska/ośrodka dla zwierząt dzikich”

09‑12‑2020 15:32:02
Dnia 09.12.2020r. Termin składania ofert: 17.12.2020r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łazy w 2021 roku i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub przekazywanie nowym właścicielom”

09‑12‑2020 15:27:20
Dnia 09.12.2020r. Termin składania ofert: 17.12.2020r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn: “ Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego funkcje społeczno- kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej”

02‑10‑2020 09:23:11

Dnia 02.10.2020r.  Termin składania ofert: 12.10.2020r.

Dnia 16.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa samochodu osobowego - busa do przewozu 9 osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

19‑08‑2020 14:31:30

Dnia 19.08.2020 r.  Termin składania ofert: 4.09.2020 r.

Dnia 27.08.2020 r. Wyjaśnienia treści zapytań ofertowych nr 1 i nr 2 oraz zmiana treści zapytania

Nowy termin składania ofert: 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie teści zapytania nr 3

Dnia 15.09.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i aparatów powietrznych dla OSP Niegowonice gmina Łazy

19‑08‑2020 10:06:52

Dnia 19.08.2020r. Termin składania ofert: 01.09.2020

Dnia 26.08.2020r. Wyjaśnienie treści zapytania nr 1

Dnia 03.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2020 roku"

10‑06‑2020 07:37:08

Dnia 10.06.2020r. Termin składania ofert: 22.06.2020r.

Dnia 23.06.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 08.07.2020r. Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Grabowska
email: agrabowska@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:30:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:30:31
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 15:27:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie