Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro


Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2024

20‑02‑2024 11:03:29
Dnia 20.02.2024r. Termin składania ofert: 06.03.2024 godz. 09:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciągowicach Gmina Łazy.

14‑02‑2024 11:31:17

Dnia 14.02.2024r. Termin składania ofert: 29.02.2024 godz. 10:00

Dnia 21.02.2024 Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dnia 28.02.2024r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy.” Etap 2.

14‑02‑2024 08:59:52

Dnia 14.02.2024r Termin składania ofert: 29.02.2024 godz. 09:00

Dnia 28.02.2024

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ GMINY ŁAZY W LATACH 2024-2025.

17‑01‑2024 12:08:08

Dnia 17.01.2024r. Termin składania ofert: 26.01.2024r

Dnia 23.01.2024. Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 30.01.2024r. godz. 09:00

Dnia 30.01.2024

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 05.02.2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PLAN ZAMÓWIEŃ 2024

16‑01‑2024 10:14:09

Dnia 16.01.2024

Plan postępowań 2024

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Realizacja usługi dotyczącej utrzymania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łazy w roku 2024

28‑12‑2023 11:26:50

Dnia 28.12.2023r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dnia 07.02.2024r.

Ogłoszenie o wyniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy”.

31‑10‑2023 11:15:53

Dnia 31.10.2023r. Termin składania ofert: 01.12.2023r. godz. 09:00

Dnia 03.11.2023 Zmiana ogłoszenia nr 1

Dnia 10.11.2023r. Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dnia 30.11.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację

Dnia 01.12.2023 Informacja z otwarcia ofert

Dnia 21.12.2023r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 11.10.2023r. do 30.11.2023r.”

06‑10‑2023 13:30:33

Dnia 06.10.2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2023/2024”

21‑07‑2023 14:04:26

Dnia 21.07.2023r. Termin składania ofert: 31.07.2023r.

Dnia 27.07.2023 Zmiana treści SWZ nr 1

Dnia 31.07.2023 godz. 09: 14

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zzadania

Dnia 31.07.2023 godz. 10:37

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 08.08.2023r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Dobudowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, 42- 450 Łazy, ul. Pocztowa 14 wraz z infrastrukturą techniczną.” Postępowanie 3

19‑07‑2023 14:29:54

Dnia 19.07.2023r. Terminskładania ofert: 03.08.2023r.

Dnia 21.07.2023 Zmiana ogłoszenia nr 1

Dnia 03.08.2023r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 04.08.2023r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 112 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Ściślicka
email: wirum@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2024 11:05:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie