Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro


WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU, PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO – KULTURALNE W NIEGOWONICACH PRZY UL. WIERZBOWEJ 5, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Postępowanie 3

27‑02‑2020 11:44:26

Dnia 27.02.2020r. Termin składania ofert: 13.03.2020

Dnia 10.03.2020r. Zmiana treści SIWZ nr 1 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.03.2020

Zmiana ogłoszenia nr 1

Dnia 16.03.2020r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2020r.

Dnia 20.03.2020r Informacja z otwarcia ofert

Dnia 03.04.2020r. Unieważnienie postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy na których zamieszkują mieszkańcy.” Postępowanie 2.

24‑02‑2020 10:04:22

Dnia 24.02.2020r. Termin składania ofert: 30.03.2020r.

Dnia 16.03.2020r.Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 03.04.2020r.

Dnia 19.03.2020r. Opublikowana zmiana ogłoszenia 1

Dnia 03.04.2020r. Informacja z otwarcia ofert

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2020

11‑02‑2020 11:21:25

Dnia 11.02.2020r. Termin składania ofert: 27.02.2020r.

Dnia 27.02.2020r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 04.03.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI ORAZ POMPOWNIAMI ŚCIEKOW ULICY SZOSTKA W ŁAZACH

03‑02‑2020 15:09:06

Dnia 03.02.2020r. Termin składania ofert: 29.09.2020r.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU, PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO – KULTURALNE W NIEGOWONICACH PRZY UL. WIERZBOWEJ 5, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Postępowanie 2

28‑01‑2020 13:11:34

Dnia 28.01.2020r. Termin składania ofert: 14.02.2020r.

Dnia 06.02.2020r. Zmiana terminu składania ofert 18.02.2020r.

Dnia 18.02.2020r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 19.02.2020r. Unieważnienie postępowania

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 6x6 wraz z wyposażeniem dla OSP Niegowonice

14‑01‑2020 10:30:00

Dnia 14.01.2020r. Termin składania ofert: 18.02.2020r.

Dnia 20.01.2020r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Dnia 23.01.2020r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Zmiana treści SIWZ nr 1 Uwaga zniana terminu składania ofert na dzień 21.02.2020r.

Zmiana ogłoszenia nr 1 przesłana do publikacji

Dnia 29.01.2020r.

Zmiana ogłoszenia nr 1 opublikowana

Dnia 21.02.2020r. Informacja z otwarcia ofert

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Łazy w roku 2020

14‑01‑2020 08:42:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy na których zamieszkują mieszkańcy .”

07‑01‑2020 09:03:58

Dnia 07.01.2020r. Termin składania ofert: 12.02.2020r.

Dnia 09.01.2019r. Zmiana treści SIWZ nr 1
Dnia 30.01.2020r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Dnia 12.02.2020r. Unieważnienie postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU, PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO – KULTURALNE W NIEGOWONICACH PRZY UL. WIERZBOWEJ 5, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

12‑11‑2019 12:57:48

Termin składania ofert: 27.11.2019r.

Dnia 25.11.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 03.12.2019r.

Dnia 28.11.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 06.12.2019r

Dnia 03.12.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 30.12.2019r.

06.12.2019r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 , zweryfikowany projekt i przedmiar

Dnia 30.12.2019r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 13.01.2020r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 22.01.2020r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

06‑11‑2019 14:43:56

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.11.2019

Dnia 08.11.2019r. Zmiana i Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Dnia 14.11.2019r. Zmiana terminu składania ofert  25.11.2019r.

Zmiana treści SIWZ nr 2, Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Dnia 15.11.2019r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Dnia 25.11.2019r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 03.12.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Ściślicka
email: wirum@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2020 11:49:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie