Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro


„Przebudowa ul. Ks. M. Szostka wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Łazy”

06‑06‑2022 13:21:05

Dnia 06.06.2022r.. Termin składania ofert: 21.06.2022

Dnia 20.06.2022r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Dnia 21.06.2022 Informacja z otwarcia ofert

Dnia 27.06.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy. Realizacja usługi cateringowej dla uczestników zajęć świetlicy środowiskowej w Łazach. Postępowanie 3.

25‑03‑2022 10:32:07

Dnia 25.03.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy. Realizacja usługi cateringowej dla uczestników zajęć świetlicy środowiskowej w Łazach. Postępowanie 2

16‑03‑2022 14:46:26

Dnia 16.03.2022r. Termin składania ofert: 24.03.2022 godz. 09:00

Dnia 24.03.2022r. godz. 09:24

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację

Dnia 24.03.2022r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy. Realizacja usługi cateringowej dla uczestników zajęć świetlicy środowiskowej w Łazach.

02‑03‑2022 09:11:05

Dnia 02.03.2022 Termin składania ofert: 10.03.2022r.

Dnia 10.03.2022 Unieważnienie postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022.

21‑02‑2022 11:56:44

Dnia 21.02.2022 Termin składania ofert: 08.03.2022 godz. 09:00

Dnia 07.03.2022r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.03.2022

Dnia 11.03.2022 godz. 09:04 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Dnia 11.03.2022 godz. 11:04 Informacja z otwarcia ofert

Dnia 21.03.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w Gminie Łazy.

26‑01‑2022 15:17:05

Dnia 26.01.2022r. Termin składania ofert: 10.02.2022r. godz. 09:00

Dnia 28.01.2022 Zmiana ogłoszenia nr 1

Dnia 03.02.2022 Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dnia 10.02.2022 godz. 09:10

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dnia 10.02.2022 godz. 12:02

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 01.03.2022r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 22.03.2022r. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

14‑01‑2022 11:16:14
Dnia 14.01.2022r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ GMINY ŁAZY W LATACH 2022-2023.

14‑01‑2022 10:21:47

Dnia 14.01.2022 TERMIN SKŁDANIA OFERT: 24.01.2022r.

Dnia 20.01.2022 Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dnia 24.01.2022 godz. 9:10 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Dnia 24.01.2022 Informacja z otwarcia ofert

Dnia 14.02.2022 Wybór oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2.” Postępowanie 3.

18‑11‑2021 09:50:29

Dnia 18.11.2021r. Termin składania ofert: 03.12.2021r. godz 09:00

Dnia 03.12.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania godz: 9:08

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 10.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy. Postępowanie 2.

17‑11‑2021 15:09:52

Dnia 17.11.2021r. Termin składania ofert: 25.11.2021 godz. 09:00

Dnia 22.11.2021 Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dnia 23.11.2021r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert na dzień 01.12.2021r. godz 09:00

Dnia 26.11.2021r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.12.2021r. godz. 09;00

Dnia 07.12.2021r. godz. 09: 06 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadań

Dnia 17.12.2021r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 76 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Ściślicka
email: wirum@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2022 13:24:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie