Zamówienia publiczne powyżej 30000 euro


Dostawa ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 6x6 wraz z wyposażeniem dla OSP Niegowonice

14‑01‑2020 10:30:00

Dnia 14.01.2020r. Termin składania ofert: 18.02.2020r.

Dnia 20.01.2020r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Dnia 23.01.2020r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Zmiana treści SIWZ nr 1 Uwaga zniana terminu składania ofert na dzień 21.02.2020r.

Zmiana ogłoszenia nr 1 przesłana do publikacji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Łazy w roku 2020

14‑01‑2020 08:42:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy na których zamieszkują mieszkańcy .”

07‑01‑2020 09:03:58

Dnia 07.01.2020r. Termin składania ofert: 12.02.2020r.

Dnia 09.01.2019r. Zmiana treści SIWZ nr 1

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU, PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO – KULTURALNE W NIEGOWONICACH PRZY UL. WIERZBOWEJ 5, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

12‑11‑2019 12:57:48

Termin składania ofert: 27.11.2019r.

Dnia 25.11.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 03.12.2019r.

Dnia 28.11.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 06.12.2019r

Dnia 03.12.2019r. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 30.12.2019r.

06.12.2019r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 , zweryfikowany projekt i przedmiar

Dnia 30.12.2019r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 13.01.2020r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 22.01.2020r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

06‑11‑2019 14:43:56

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.11.2019

Dnia 08.11.2019r. Zmiana i Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Dnia 14.11.2019r. Zmiana terminu składania ofert  25.11.2019r.

Zmiana treści SIWZ nr 2, Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Dnia 15.11.2019r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Dnia 25.11.2019r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 03.12.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach ulic na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2019”

17‑09‑2019 14:40:16

Termin składania ofert: 03.10.2019r.

Dnia 03.10.2019r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 07.10.2019r. Wybór najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 914 403,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2019

19‑08‑2019 08:45:42

Dnia 19.08.2019R. Termin składania ofert: 23.09.2019R

Dnia 09.09.2019 zmiana terminu składania ofert na dzień 27.07.2019r.

Dnia 27.09.019 r. Informacja z otwarcia ofert

Dnia 02.10.2019r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

18‑02‑2019 14:51:43
Dnia 18.02.2019r. Termin składania ofert: 27.02.2019r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Ściślicka
email: wirum@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Utracki
email: informatyk@lazy.pl
, w dniu:  08‑06‑2018 08:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 10:33:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie