2019


Informacja

29‑06‑2020 16:32:24
W roku 2019 do Urzędu Miejskiego w Łazach wpłynęło 14 petycji:

- petycja nr 1 dotyczyła przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „ Podwórko Talentów NIVEA – edycja 2019”- załatwiona pozytywnie,

- petycja nr 2 dotyczyła kosztów ponoszonych przez Urząd związanych z usługami telekomunikacyjnymi – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 3 dotyczyła podjęcia działań w zakresie utworzenia województwa częstochowskiego - załatwiona negatywnie

- petycja nr 4 dotyczyła transportu zbiorowego – załatwiona negatywnie,

-petycja nr 5 dotyczyła walki z alkoholizmem poprzez montaż alcotestu samoobsługującego  w ośrodkach zdrowia , urzędach ,aptekach –załatwiona negatywnie,

- petycja nr 6 dotyczyła zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku publicznego – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 7 dotyczyła działań prewencyjnych w zakresie zdrowia – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 8 dotyczyła konsultacji społecznych , jakości usług świadczonych przez podmioty publiczne – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 9 dotyczyła ochrony środowiska – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 10 dotyczyła realizacji budżetu obywatelskiego – załatwiono negatywnie,

-petycja nr 11 dotyczyła służbowych numerów telefonów komórkowych – załatwiono negatywnie,

- petycja nr 12 dotyczyła prowadzenia rejestrów gminnych , statystycznych – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 13 dotyczyła budżetu obywatelskiego – załatwiona negatywnie,

- petycja nr 14 dotyczyła płatności bezgotówkowej – załatwiona negatywnie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 14

18‑10‑2019 11:38:33

Data złożenia petycji: 14.10.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 14.01.2020 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Finansowego

Odpowiedź na petycję:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 13

02‑10‑2019 09:36:32

Data złożenia petycji: 29.09.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 29.12.2019 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Ogólnoadministracyjnego, Głównego Specjalisty ds. kontroli.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 12

20‑09‑2019 12:28:15

Data złożenia petycji: 17.09.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 17.12.2019 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Ogólnoadministracyjnego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 11

29‑08‑2019 12:36:13

Data złożenia petycji: 26.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 26.11.2019 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Głównego Specjalisty ds. Informatyzacji

Odpowiedź na petycję:

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 10

20‑08‑2019 12:38:08

Data złożenia petycji: 17.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 17.11.2019 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Ogólnoadministracyjnego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 9

14‑08‑2019 13:27:38

Petycja wielokrotna:

- z dnia 11.08.2019 r.

- z dnia 29.08.2019 r.

- z dnia 20.09.2019 r.

Petycje z dnia 11.08.2019 r., 29.08.2019 r., 20.09.2019 r. dotyczą ochrony środowiska.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że  do dnia 11 października 2019 r. Urząd Miejski w Łazach oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Data złożenia petycji: 11.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 11.01.2020 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 8

07‑08‑2019 14:45:59

Data złożenia petycji: 01.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 01.11.2019 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Ogólnoadministracyjnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 7

07‑08‑2019 14:45:13

Petycja wielokrotna:

z dnia 01.08.2019r.

z dnia 23.08.2019r.

z dnia 27.08.2019r.

z dnia 04.09.2019r.

z dnia 06.09.2019r.

Petycje z dnia 01.08.2019r., 23.08.2019r., 27.08.2019r., 04.09.2019r., 06.09.2019r.  dotyczące działań prewencyjnych w zakresie zdrowia.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że  do dnia 01 pażdziernika 2019 r. Urząd Miejski w Łazach oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Data złożenia petycji: 01.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 01.01.2020 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 6

05‑08‑2019 13:18:25

Petycja wielokrotna:

- z dnia 01.08.2019 r.

- z dnia 02.08.2019 r.

- z dnia 05.08.2019 r.

- z dnia 06.08.2019 r.

- z dnia 07.08.2019 r.

- z dnia 08.08.2019 r.

- z dnia 09.08.2019 r.

- z dnia 09.08.2019 r. wraz z korektą do petycji

- z dnia 13.08.2019 r.

- z dnia 14.08.2019 r.

- z dnia 18.08.2019 r.

- z dnia 21.08.2019 r.

- z dnia 25.08.2019 r.

- z dnia 30.08.2019_1

- z dnia 30.08.2019_2

- z dnia 01.09.2019 r.

- z dnia 03.09.2019 r.

- z dnia 04.09.2019 r._2

- z dnia 04.09.2019 r._3

- dwie petycje z dnia 05.09.2019 r.

- z dnia 6.09.2019 r.

- z dnia 13.09.2019 r.

- z dnia 19.09.2019 r.

- dwie petycje z dnia 20.09.2019 r.

- z dnia 21.09.2019 r.

- dwie petycje z dnia 22.09.2019 r.

- dwie petycje z dnia 30.09.2019 r.

 

 

Petycje z dnia 01.08.2019 r., 02.08.2019 r., 05.08.2019 r., 06.08.2019 r., 07.08.2019 r., 08.08.2019 r., 09.08.2019 r., 13.08.2019 r., 14.08.2019 r., 18.08.2019 r., 21.08.2019 r., 25.08.2019 r., 30.08.2019_1, 30.08.2019_2, 01.09.2019 r., 03.09.2019 r., 04.09.2019 r._2, 04.09.2019 r._3, dwie petycje z dnia 5.09.2019 r., z dnia 6.09.2019 r., z dnia 13.09.2019 r., z dnia 19.09.2019 r., dwie petycje z dnia 20.09.2019 r.z dnia 21.09.2019 r., dwie petycje z 22.09.2019 r., dwie petycje z dnia 30.09.2019 r.

dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku publicznego.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że  do dnia 01 października 2019 r. Urząd Miejski w Łazach oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Data złożenia petycji: 01.08.2019 r.

Termin rozpatrzenia petycji: 01.01.2020 r.

Przebieg postępowania: petycja skierowana do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jurkin
email: mjurkin@lazy.pl
, w dniu:  01‑08‑2019 13:25:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jurkin
email: mjurkin@lazy.pl
, w dniu:  01‑08‑2019 13:25:58
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2020 16:33:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie